NADĚJE PRO ZRANĚNÉ | World Challenge

NADĚJE PRO ZRANĚNÉ

Gary WilkersonDecember 21, 2020

Mnoho lidí potřebuje obnovení po celoživotním zlomení srdce. Když jsou zranění opravdu hluboká, snaží se je někteří potlačit a nedovolí emocím vyplavat na povrch, protože jsou příliš bolestivé na to, aby jim dokázali čelit. Dokonce i křesťané pochovávají své zápasy a bolesti v srdci a schovávají se za studium Bible nebo službu Bohu.

Ježíš nezaslíbil nikomu bezbolestný život, ale zaslíbil, že můžeme být obnoveni k životu v hojnosti. Jan říká: „Ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.“ (1. Janova 4,4) Duch svatý, který v nás žije, nám dal autoritu, a když čelíme nepřátelům, máme se na ni odvolat.

Ke každému zraněnému bratru nebo sestře Bible mluví o jednom příkazu více než o všech jiných: „Neboj se.“ Proč by to Bůh říkal častěji než „nehřeš“ nebo „milujte se navzájem“? Protože Bůh ví, že v našich životech budou těžké události, které mohou způsobit, že se budeme chtít vzdát.

Již víme, že nám byla dána nadpřirozená autorita zůstat v boji. Ježíš nás ujišťuje: „Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“ (Jan 16,33) Pokud bolest uzavřeš v sobě, také uzavřeš možnost přijmout lásku, která bolest uzdraví. Příteli, naše naděje nespočívá v minulých zkušenostech, ale v budoucnosti, kterou pro nás Ježíš připravil. „Jen se ztiš před Bohem, má duše, vždyť on mi naději vlévá.“ (Žalm 62,6)

Láska našeho Pána je pro všechny bezpodmínečná: „Láska je trpělivá a laskavá … nepočítá křivdy … ať se děje cokoli, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá“ (úryvky z 1. Kor. 13,4-7). Zlomený člověk by měl tuto bezpodmínečnou lásku přijmout pro sebe. Tento text vlastně nepopisuje nic jiného, než Boží lásku ke každému člověku! A každý, kdo porozumí Boží lásce, nebude už nikdy potřebovat další viditelná potvrzení.

Bezpodmínečná láska zjevuje pravdu: „Rosteš a zpevňuješ se. Tato výzva tě volá do nových výšek, protože stavíš na pevném, milostivém, vlídném a uzdravujícím základu, který ti dal Ježíš.“

Budeš čelit problémům, ale tvůj Otec ti dal moc, abys nad nimi zvítězil. Zůstaň s Ním v obecenství a zůstaň v boji, a najdeš bohatý život, který tě bude den za dnem naplňovat.

Download PDF