NALEZENÍ POKOJE, KDYŽ ZÁZRAK NENÍ VIDĚT | World Challenge

NALEZENÍ POKOJE, KDYŽ ZÁZRAK NENÍ VIDĚT

David Wilkerson (1931-2011)October 1, 2020

Uzdravení, která konal Kristus, přítomní lidé okamžitě viděli. „Tu řekne ochrnutému: ‚Vstaň, vezmi své lůžko a jdi do svého domu.‘ A on vstal a odešel do svého domu.“ (Matouš 9, 6-7) Nemocný muž s pokrouceným tělem ležel u rybníka Bethesda a najednou prodělal viditelnou fyzickou změnu, takže mohl běhat a skákat (viz Jan 5, 5-8). To byl zázrak, který ohromil a pohnul s každým, kdo jej viděl. Další okamžitý zázrak!

Zato nasycení, která Ježíš činil, měla svůj postup. Nejprve se jednoduše modlil, požehnal, lámal a podával chléb a sušené ryby, bez upozorňování nebo zvukových projevů, že se děje zázrak. Aby nasytil tolik lidí, muselo dojít k tisícům lámání chleba a ryb. A každý kousek chleba a ryby byl součástí zázraku.

Právě takovým způsobem dnes Ježíš koná zázraky v lidských životech. Zatímco my se modlíme za okamžité, viditelné divy, náš Pán často pracuje tiše a koná zázraky postupně, kousek po kousku. Možná nejsme schopni to slyšet nebo se toho dotknout, ale on připravuje naše osvobození bez toho, že bychom to viděli.

Možná se vám právě teď děje zázrak a jednoduše jej nevidíte. Jste demotivovaní, protože nevidíte žádný důkaz práce Boha na vás samotných. David řekl: „V tísni jsem volal k Hospodinu, křičel jsem ke svému Bohu. Ze svého chrámu uslyšel můj hlas a můj křik před ním pronikl k jeho uším.“ (Žalm 18,6)

Pomysli na obtíž, které čelíš právě teď, na to, co teď nejvíc potřebuješ, nejvíc palčivý problém. Už ses za něj modlil tak dlouho. Opravdu věříš, že jej Pán dokáže vyřešit způsobem, který nevymyslíš? Taková víra přikazuje srdci, aby se přestalo rozčilovat a pokládat nekonečný výčet dotazů. Vyzývá tě ke spočinutí v Otcově péči v důvěře, že vše vykoná svým způsobem a v čase, který zná jen on.

Download PDF