NENÍ JINÉHO JMÉNA | World Challenge

NENÍ JINÉHO JMÉNA

David WilkersonApril 19, 2016

V srdcích zkažených lidí narůstá hněv vůči jménu Ježíš. Všude po světě roste palčivá nenávist k Božímu slovu. Bezbožní lidé pohrdají Biblí, vysmívají se jí a proklínají ji. Ptám se vás: co takového je na jménu Ježíš, že při pouhé zmínce rozněcuje takový hněv? Žádné jiné jméno není v takovém pohrdání, ani v žádném jiném jménu kromě Jeho není spasení. "A v nikom jiném není záchrana; neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni“ (Skutky 4:12).

Víme, že Ježíšovo jméno bylo vždy mezi zkaženými lidmi v nenávisti, ale nyní se nenávist přerodila v démonickou zuřivost. Kristovo jméno pomalu a nenápadně mizí ze společnosti díky legislativním změnám v národech po celé zeměkouli. 

Dostal jsem zprávu z velmi spolehlivého zdroje o udivujícím vývoji v americké armádě. Objevil se pokus prosadit nařízení, že žádný kaplan, katolický ani protestantský, nesmí zmínit jméno Ježíš Kristus. Odůvodnění je neuvěřitelné: "Přece v pluralistické společnosti musíme být duchovně zralí." Jaký svod! Přemýšlejte o tom: nejprve zakážou jakoukoli zmínku o jménu Ježíš, a pak prý spasení je věcí duchovní zralosti. To pochází rovnou z pekla!

Proč taková zuřivost proti Božímu Synu? Proč se zkažení lidé chvějí při zmínce o Jeho jménu? Je to kvůli tomu, co Ježíšovo jméno reprezentuje - vysvobození z hříchu. Jeho jméno znamená svobodu od nadvlády hříchu. Znamená smrt staré, padlé, hříšné přirozenosti a vstup do nového života. Představuje moc vzepřít se všem bezbožným touhám a rozkoším a opustit je.

Boží Slovo říká, že destrukce a rouhání, způsobené lidským hněvem, už nebudou dlouho trvat. "Vždyť tebe chválí i lidské rozlícení. Opášeš se tím, co po hněvu zbude"  (Žalm 76:10). Jak to proběhne? Jednoduše vzato, čím intenzivněji narůstá lidský hněv, tím více milosti Bůh vylévá. "A kde se rozhojnil hřích, tam se nadmíru rozhojnila milost" (Římanům 5:20).

Download PDF