NEPOSTRADATELNÁ ZBRAŇ KŘESŤANŮ | World Challenge

NEPOSTRADATELNÁ ZBRAŇ KŘESŤANŮ

Nicky CruzDecember 12, 2020

Mocně a účinně jednat lze skrze vroucí modlitbu. V noci, kdy Ježíš zápasil v modlitbě se svým posláním zemřít na kříži, jeho učedníci nedokázali zůstat vzhůru s otevřenýma očima, natož aby ho podporovali v modlitbách. Ježíš jim tedy řekl: „Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo malátné“ (Matouš 2,41).

Modlitba je základní a nepostradatelnou zbraní v boji proti zlým duchovním silám. V listu Jakubově čteme, že „vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho“ (Jakub 5,16). Jednoduchá modlitba může shromáždit nebeské síly, aby nás chránily před újmou. Skrze modlitbu získáváme sílu a poznání, které potřebujeme k překonání pokušení, k rozpoznání Boží vůle nebo k přijetí čehokoli jiného, co potřebujeme. Bůh dává nadpřirozenou moudrost a moc těm, kteří mu důvěřují, a touží tyto věci činit.

Je smutné, když věřící nepovažují modlitbu za nic víc než za pouhé vyjmenování seznamu přání nebo poslední pokus volání o pomoc. Je tolik lidí, co tráví svůj modlitební čas v úpěnlivých prosbách Boha o věci, které chtějí, a žádají ho, aby splnil jejich sobecké touhy. Bůh ale neslibuje, že na tyto druhy modliteb bude odpovídat. Když se ale modlíme podle jeho vůle a za to, co skutečně potřebujeme, a přibližujeme se přitom jeho království, pak odpovídá.

Když kráčíme v souladu s Boží vůlí, můžeme se na něj spolehnout, že nám bude otevírat dveře – abychom jimi mohli projít a on nás vedl na cestě dál. Cítíme jeho neustálou přítomnost při plnění našich každodenních úkolů. Je tu, aby nám pomohl překonat osobní krizi: finanční útoky, nemoci a ještě mnoho dalších věcí. Vždy si můžeme být jisti, že nás nikdy nenechá osamocené nebo opuštěné.

Vroucí modlitby představují způsob života, kdy k Bohu přicházíme se všemi našimi potřebami, starostmi i otázkami, a pak se ho učíme poslouchat, když cítíme, že nám odpovídá. Prosíme ho, aby nám ukázal směr dříve, než někam vyrazíme a pak se tímto směrem vydáváme. Jsem přesvědčen, že pokud to děláme a pokud žijeme svůj život v opravdové moudrosti a snažíme se jít směrem, který on udává, pak, i když se občas vydáme špatnou cestou, Bůh to nakonec napraví.

Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a produktivní spisovatel, který se obrátil k Ježíši Kristu ze života plného násilí a trestné činnosti poté, co se v roce 1958 setkal v New Yorku s Davidem Wilkersonem. Příběh jeho dramatického obrácení byl poprvé zveřejněn v knize Davida Wilkersona Dýka a kříž, a později v jeho vlastním bestselleru Utíkej, malý, utíkej.

Download PDF