NESMÍRNÉ ZDROJE NAŠEHO NEBESKÉHO OTCE | World Challenge

NESMÍRNÉ ZDROJE NAŠEHO NEBESKÉHO OTCE

Gary WilkersonApril 6, 2020

Představ si nebeskou banku, ve které sedí Duch svatý a je připravený vydat veškeré prostředky nebes. Věřící se mohou postavit k pokladnímu okénku a vyzvednout si nekonečné zásoby Boží milosti, moci, víry a naděje.

Mnozí v církvi hodně vkládají, ale jejich výběry se k výši vkladů ani nepřiblíží. Místo toho stojí u okénka a žádají o pouhý pakatel. „Pane, já tě nechci obtěžovat, ale potřebuji jen trochu milosti, která mne přenese přes tento aktuální problém. Pokud můžeš, jen mi pomoz, ať mohu zvládat to ostatní.“ Cože? Oni nechtějí obtěžovat svého nebeského Otce? Vždyť Bůh po nich nechce, aby „zvládali to ostatní,“ on to chce zvládnout za ně.

Bůh chce, abychom k němu ukládali všechno: naše úzkosti, zápasy, hříchy a bolesti srdce. A dále chce, abychom čerpali z jeho neomezených zdrojů, které pro nás hromadí ve svých valutách. Touží, abychom řekli: „Pane, končím s žádostmi o malé množství víry, která by mne přenesla přes nějaký problém. Potřebuji hojnost tvé milosti! A potřebuji více tvého života, vanutí a pohybu.“

Prorok Zacharjáš viděl dějiny našich dní, když napsal tato slova:

„V onen den bude Hospodin štítem tomu, kdo sídlí v Jeruzalémě; klopýtající mezi nimi bude jako David a dům Davidův bude jako Bůh, jako anděl Hospodinův jdoucí před nimi.“ (Zacharjáš 12,8)

Díky Kristovu dílu v nás bude dokonce i ten nejslabší křesťan silný jako David, největší izraelský král. A ten nejsilnější věřící „bude jako Bůh,“ což znamená, jako Kristus. Zní to podivně, ale v tomto proroctví nám Bůh ukazuje zdroje, které má přichystané pro svou církev. Ty zdroje nebeské banky na nás chce vylít pro svou velikou slávu, zejména v době naší zkoušky.

Nezáleží na tom, kolik potřebuješ, naléhám na tebe, abys šel k pokladnímu okénku a vyzvedl si. Požádej Boha, aby tě zásobil svou uzdravující a obnovující mocí – a potom nepřestávej žádat. Líbí se mu tvoje víra a věrně se ve tvé situaci oslaví, až udiví svět kolem tebe.

Download PDF