OBLAK ZMATENÍ | World Challenge

OBLAK ZMATENÍ

David WilkersonNovember 27, 2015

Přemýšlím, kolik z křesťanů, kteří teď čtou tento text, se nachází v oblaku zmatení. Sedí na vás následující popis? Vaše modlitby jsou nevyslyšeny. Jste pořád skleslí a deprimovaní. Čelíte v životě věcem, které nedokážete vysvětlit. Jste zklamaní z vaší situace a z ostatních lidí. Neustále o sobě pochybujete. Sužuje vás mnoho otázek a zkoumáte své srdce, abyste zjistili, co jste udělali špatně. Cítíte depresi a beznaděj, jste váhaví – a nedokážete to ze sebe setřást pryč. 

Možná jste věřící už dlouho. Celé roky jste poslouchali kázání evangelia, a teď pochybujete a připadáte si neschopní. Už necítíte tu Boží radost, jako kdysi. Takže teď přemýšlíte nad tím, jestli proti vám Pán něco nemá. 

Zeptám se vás: Věříte Jeho zaslíbením? Přijímáte jeho úžasné Slovo? Bojujete proti Satanovi tímto Slovem, které jste slyšeli? Nebo ignorujete to, jak vám byl Pán v minulosti věrný? Pochybujete, že stojí při vás a má kontrolu nad vším, co se děje ve vašem životě? Pokud ano, tak jste se otevřeli temnotě. 

Ježíš popisuje ty, kteří žijí v temnotě, takto: „Kdo chodí ve tmě, neví, kam jde“ (Jan 12,35). Jinými slovy: „Takový člověk sešel z cesty. Jeho kroky jsou zmatené, je nerozhodný a kráčí jako slepý. 

Vím, jaké to je vejít do takového oblaku temnoty. Věci se zdají zmatené. Neslyšíte jasné slovo od Pána. Chcete rychle slyšet odpověď a voláte k Bohu: „Pane, už Tě nevidím ani neslyším tak, jako dřív.“ Nakonec Ho začnete prosit, aby projevil více milosrdenství a soucitu k vaší situaci. 

Pravdou však je, takováto otevřená nevíra Pána rmoutí. Očekává od nás, že budeme chodit ve světle, které jsme od Něj dostali. Máme věřit Jeho Slovu a Jeho zaslíbením. Pokud se vrátíme zpět k Jeho Slovu a jistotě Svatého Ducha v nás, potom vyjdeme z temnoty – ale jinak ne!

Download PDF