OBTÍŽEN TĚŽKÝM BŘEMENEM | World Challenge

OBTÍŽEN TĚŽKÝM BŘEMENEM

David Wilkerson (1931-2011)December 18, 2020

Nic nepohne srdcem našeho Boha více než duše, která je naplněna zármutkem. Zármutek je definován jako „hluboké trápení“ nebo ‚zármutek způsobený extrémním utrpením“. Izajáš nám říká, že sám Hospodin poznal tuto nejbolestnější emoci: „Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi“ (Izajáš 53,3).

Dokonce, i když Bůh soudí, truchlí nad svými dětmi. Žalmista činí neuvěřitelné prohlášení ohledně Izraele: „Kvůli nim si připomínal svoji smlouvu, ve svém velkém milosrdenství měl s nimi soucit. Dal jim dojít slitování u všech, kteří je odvlekli do zajetí.“ (Žalm 106,45-46) Jestliže Bůh vidí, jak jeho děti trpí, nejen že se nad nimi rmoutí, On dokonce přiměje i jejich nepřátele, aby se nad nimi slitovali!

Možná i tebe trápí nějaký těžký zármutek. Může to být zármutek nad někým, kdo je ti drahý, který trpí, má problémy nebo zranění. Může to být syn nebo dcera, která odpadla a pomalu propadá hříchu. Nebo to může být milovaná osoba čelící vážné finanční krizi. Říkám všem: Ježíš Kristus je pohnut vaším zármutkem.

Je to tak nádherné mít Ježíše, který s námi prochází i naší bolestí; i když zázrak přichází třeba někdy i po dlouhé době. Vzpomeň na ženu, která trpěla chronickým krvácením a dotkla se lemu Ježíšova oděvu, aby byla uzdravena. Po dobu dvanácti let neustále krvácela a doslova umírala pomalou smrtí. Lékař Lukáš napsal, že „měla dvanáct let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit.“ (Lukáš 8,43)

„Přišla … dotkla se třásní jeho šatu, a hned její krvácení přestalo … Ježíš řekl: ‚Někdo se mne dotkl. Já jsem poznal, že ze mne vyšla síla.‘ (Lk 8,44-46) Ježíš ucítil bolest této ženy a naplnil její potřebu, když se ho v důvěře dotkla!

Žel, zástupy lidí v dnešní době dělají jen to, co dlouhou dobu dělala i ta žena - běhají z místa na místo a hledají odpovědi. Snaží se vyřešit svůj problém znovu a znovu a doufají, že tentokrát najdou úlevu. Všechno co chtějí je, aby někdo zastavil krvácení v jejich srdci.

Když se trpící žena přiblížila a dotkla se Ježíše, tak pouze tím, že se dotkla lemu jeho oděvu, byla ihned uzdravena! Ježíš s ní měl soucit a uzdravil ji.

Download PDF