OCHLADLA NAŠE PRVNÍ LÁSKA? | World Challenge

OCHLADLA NAŠE PRVNÍ LÁSKA?

David Wilkerson (1931-2011)
June 5, 2018

Ježíš řekl křesťanům v Efezu — církvi založené na Božím učení apoštola Pavla — že ztratili první lásku (viz Zjevení 2:4).

Když Ježíš použil tato slova “první láska” neměl na mysli nezralou lásku, kterou jsme měli po znovuzrození. Spíše mluvil o výhradní lásce. Říká, “Kdysi jsem byl na prvním místě ve tvém srdci, ale teď jsi dovolil, aby jiné věci zabraly mé místo.”

 Je důležité si všimnout, že první hřích ze všech hříchů, které Ježíš zmiňuje v sedmi novozákonních církvích v Asii, je ten, který ho zraňuje nejvíce: ztráta lásky k Němu samotnému. 

Křesťanům v Efezu se dostalo mimořádného vyučování od Pavla, když čtu Pavlův list do Efezu, jsem ohromen evangeliem, které tito lidé slyšeli a žili. Kráčeli v Pánově blízkosti a Pavel je v prvních pěti verších jen chválil (1:1-5).

Tito křesťané byli “probuzeni k životu spolu s Kristem … spolu s Ním vzkříšeni a uvedeni na nebeský trůn v Kristu Ježíši” (Efezským 2:5-6). Jak krásný popis požehnaného a svatého lidu! Je jasené, že efezští nebyli jen bandou nováčků nebo vlažných křesťanů. Ale přesto Ježíš upozorňuje, že něco je opravdu špatně: “Nějak jste si při vší té práci dovolili, aby ochladla první láska.” 

Jsem přesvědčen, že toto varování neplatí jen pro Efezské, ale také pro všechny křesťany v těchto posledních dnech. Jednoduše řečeno, Pán nám říká, “Nestačí byt pečujícím, pracovitým a usilovným služebníkem, který dodržuje morální normy. Jestliže neroste vaše láska ke mně, pak jste ztratili první lásku.”

Povzbuzují vás, abyste dnes zkoumali svá srdce. Proste Boha o milost a sílu začít znovu strážit vaši lásku ke Kristu.

Download PDF