OD ÚSPĚŠNÉHO MUŽE K SLUŽEBNÍKOVI | World Challenge

OD ÚSPĚŠNÉHO MUŽE K SLUŽEBNÍKOVI

David Wilkerson (1931-2011)September 10, 2020

V době, kdy byl apoštol Pavel znám ještě jako Saul, vydal se s ozbrojeným doprovodem do Damašku, aby pozatýkal zdejší křesťany a odvlekl je do Jeruzaléma, kde je chtěl uvěznit a mučit. Ale cestou se mu zjevil Ježíš a Saul padl k zemi (viz Skutky 9,3). Tento pyšný a pomýlený fanatik se v úžasu a s bázní zeptal Ježíše: „Pane, co ode mě chceš?“ Ježíš jej poslal do města, kde „po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil“ (Sk 9,9).

Během těchto tří dní Saul prožil proměnu. Celou tu dobu strávil na modlitbách, přemýšlel nad svým dosavadním životem a zřekl se svých zlých skutků. Tehdy se ze Saula stal Pavel. „S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní a hned začal v synagógách kázat, že Ježíš je Syn Boží“ (Sk 9, 19-20).

Pavel si mohl říct: „Býval jsem vlivný člověk. Všichni mí vrstevníci, dokonce i mí kolegové farizejové ke mně vzhlíželi. Byl jsem respektovaný učitel Zákona, v očích ostatních svatý muž stoupající po společenském žebříčku. Ale když mě zastavil Ježíš, vše se změnilo. Veškerá moje snaha, všechno úsilí, které jsem vyvíjel, všechno, co mému životu dávalo smysl – toho všeho jsem se zřekl. Došlo mi, že mi chyběl Ježíš.“

Pavel si před svým obrácením myslel, že jeho náboženská ctižádost, jeho práce, touha uspět a všechno jeho úsilí, bylo správné a spravedlivé. Myslel si, že to dělá pro Boží slávu. Teď mu Kristus ukázal, že to vše dělal jen kvůli sobě. Proto Pavel napsal: „učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal“ (1. Korintským 9,19). V podstatě tím říkal: „Vzdal jsem se své touhy po úspěchu a uznání a rozhodl jsem se sloužit druhým.“

Pavel věřil tomu, že Kristus může člověka změnit navždy. Když se plně odevzdal Ježíši, změnil svůj pohled na Boží věci: „Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu“ (Koloským 3, 1-3).

Měli bychom se modlit: „Pane, nechci se zaměřovat pouze na sebe a na věci světa. Vím, že ty máš můj život ve svých rukou. Prosím Tě, ať tvá mysl, tvé smýšlení a tvé záměry jsou taky mé.“

Download PDF