OD ZOUFALSTVÍ K ŽIVOTU S JEŽÍŠEM | World Challenge

OD ZOUFALSTVÍ K ŽIVOTU S JEŽÍŠEM

Claude HoudeNovember 14, 2020

Ježíš vidí a ví, co by nás mohlo zničit. On je alfou i omegou, první a poslední stránkou naší existence. Nikdy není překvapen našimi chybami, tajemstvími a neúspěchy. Nikdy se o nás „nic nedozví“ – on už všechno ví a je v něm veškerá láska a nikdy se nevzdá nás ani naší budoucnosti.

To je nádherně ilustrováno vztahem mezi Ježíšem a unáhleným, suverénním Petrem. Petr odvážně prohlašoval svou nehynoucí loajalitu, když tvrdil, že nikdy neopustí Ježíše: „Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt.“ (Lukáš 22,33)

Později Petr popřel, že by Pána znal, a zašel až tak daleko, že se rouhal jeho jménu, aby dokázal, že s ním nechodil. Když pak uslyšel úděsné kokrhání kohouta, cítil to jako dýku ve své duši a hořce ronil slzy, když si uvědomil, do jaké satanské pasti spadl. Odpotácel se pryč a chtěl vše opustit a vrátit se ke své rybářské lodi – do sítí své minulosti, ve stavu hluboké rezignace, stísněnosti a zoufalství.

Ti, kteří Petra znali, by vám mohli říci, že byl „velký mluvka“, který nešťastně selhal, když došlo na lámání chleba – zase by mohlo jít jen o další příběh promrhaných možností. Ježíš však věděl, že se Petr stane Božím mužem, mužem odvahy a vlivu věčného dosahu. Ale tehdy Ježíš viděl, jak se nad Petrem vznáší ponurá, démonická hrozba.

Ježíš není naivní jako nekritická maminka, která je někdy zaslepena až neskutečnou láskou, která způsobí, že zcela ztratí objektivní pohled na své dítě. Ne, naopak, Ježíš jasně a nadpřirozeně předvídal, že Petr bude přeměněn Duchem svatým k velkému vítězství: od ronění slz k uctívání; od zapírání k osvobození; od slabosti k víře; od rouhání k požehnání; od zkázy k oživení; od bytí na pokraji smrti k jednání v moci a životu v Ježíši!

A takto vás vidí Ježíš! On se nikdy nedívá jen na to, čím jste byli nebo čím jste v současnosti, ale vidí i to, čím se můžete stát skrze víru v něj. „Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce.“ (1. Samuelova 16,7)

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to v části Kanady, kde je jen málo úspěšných protestantských církví.

Download PDF