ODEVZDEJTE SVÉ POTŘEBY DO BOŽÍCH RUKOU | World Challenge

ODEVZDEJTE SVÉ POTŘEBY DO BOŽÍCH RUKOU

David Wilkerson (1931-2011)May 15, 2020

„V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše síla.“ (Izajáš 30,15)

Duch Svatý nám dá sílu, když odevzdáme všechny své potřeby do Božích rukou a důvěřujeme jeho moci. Příkladem takové důvěry je moábská žena Rút. Poté, co její manžel zemřel, Rút odešla do Judské země se svou tchýní Noemi, která byla o dost starší a také vdova. Ženy žily spolu skromně a Noemi si dělala starost o budoucnost Rút.

Rút chodila pracovat na pole bohatého muže jménem Bóaz, který se právě stal příbuzným jejího zesnulého manžela. Podle židovského práva byl Bóaz muž vhodný k tomu, aby si ji vzal za manželku a pokračoval v její rodové linii a Noemi to podpořila. Bůh připravil úžasný plán, aby si Bóaz vzal Rút za ženu, dal jí dítě a zajistil ji a Noemi.

Tento fascinující příběh je podrobně popsán v knize Rút a tak vidíme krásný způsob, jakým Bůh dosáhl svého plánu. Po celodenní práci na poli jednu noc Rút řekla Bóazovi: „Já jsem Rút, tvá služebnice. Rozprostři své křídlo nad svou služebnicí, vždyť jsi náš příbuzný.“ (Rút 3, 9). Zkrátka se ho zeptala: „Vezmeš si mě?“ To nebyla žádná manipulace. Rút a Noemi udělaly všechno podle Božího pořádku. Tím si můžeme být jisti, protože Kristova linie přišla skrze Rút (Matouš 1,5).

Poté, co Rút mluvila s Bóazem, řekla své zbožné tchýni, co se stalo, a Noemi ji poradila: „Jen vyčkej, má dcero, a uvidíš, jak to dopadne.“ (Rút 3,18) Měla jistotu, že ona a Rút udělaly, co měly, a nyní je potřeba čekat a důvěřovat Bohu, že vykoná, co slíbil.

Rút a Noemi se upokojily a chválily Pána, když viděly, jakým překvapivým způsobem Bůh koná svůj plán. Podobně i vy, když se svěříte cele Bohu v tichosti a důvěře, nikdy vás nezklame.

Download PDF