ODPOČÍVEJ V BOŽÍ LÁSCE | World Challenge

ODPOČÍVEJ V BOŽÍ LÁSCE

David Wilkerson (1931-2011)July 12, 2019

Myslíš si, že tvoje víra je slabá? Svědomitě ses modlil ohledně nějaké potřeby a věřil jsi Bohu celým srdcem, že on zaopatří a neviděl jsi odpověď? Četl a nárokoval sis tyto nádherné sliby o tom, co je možné těm, kdo věří: „A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit“ (Matouš 21,22), „Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít“ (Marek 11,24). Přestože se snažíš opravdově věřit, jsi často zmatený, protože odpověď je buď opožděná, nebo není v dohledu.

Někteří věří, že jsou jen dva důvody, proč jsi nedostal to, oč jsi žádal: buď je tvoje víra špatná, nebo je ve tvém životě hřích. Nutí tě, abys uvěřil, že Bůh musel pozdržet odpověď do té doby, než se tvoje víra zlepšila natolik, abys jej uspokojil. Buďto se kvalita tvojí víry nepřiblížila Božím měřítkům pro zodpovězení modlitby nebo jsi řekl svou žádost špatnými slovy nebo jsi učinil „negativní vyznání.“

Můj příteli, tento druh teologie je hloupý a je to plácnutí do tváře našeho milujícího nebeského Otce. Bůh dělá zázraky v odpovědi na modlitbu víry a každý slib v Božím slově je pravda. Ale je něco nádherného na způsobu, jakým Bůh pracuje. K tomu, aby pro nás něco udělal, není motivovaný pouze naší vírou. Bůh je láska a ta jej motivuje jednat.

“ „Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.“ (2.Timoteovi 2,13). Moje víra, tvoje víra, každý musí spočinout v milující vlídnosti a zájmu našeho nebeského Otce.

“ „Ale kdo se chlubí, ať se chlubí tím, že je rozumný a zná mě, že já, Hospodin, vykonávám na zemi milosrdenství, právo a spravedlnost, protože v těchto věcech mám zalíbení,“ (Jeremjáš 9,23). Radujte se dnes z neochvějné lásky a vlídnosti našeho Otce.

 

Download PDF