ODPOVĚĎ VÍRY | World Challenge

ODPOVĚĎ VÍRY

David Wilkerson (1931-2011)December 11, 2019

Možná procházíte nejhorší bouří svého života – finanční problémy, potíže v zaměstnání, pomluvy, rodinné problémy nebo osobní tragédie. Neklid vás drží v noci vzhůru a nad vámi visí mrak. Když se proberete, cítíte stále tupou bolest a křičíte: „Bože, jak dlouho ještě dovolíš, abych tím procházel? Kdy to skončí?“

Podívejme se na chvíli na zkušenosti Izraele v Refidimu: „Celá izraelská obec potom podle Hospodinova rozkazu vytáhla z pouště Sin na další cestu. Když se však utábořili v Refidimu, nebyla tam voda… A lidé tam toužili po vodě“ (Exodus 17,1-3). Písmo ukazuje, že Bůh vedl Izrael na nejsušší místo v celé pustině – žádný potok, žádná studna, dokonce ani pramínek vody – a tam je nechal žíznit. Lidé si stěžovali na Mojžíše, ale Bůh měl plán! Nechtěl, aby zemřeli, měl nádrž vody, kterou připravil už dávno.

Proč to Bůh udělal? Čekal na odpověď víry ze strany Izraelců. Řekl: „Provedl jsem tě všemi těmi věcmi, ale odmítl ses učit. Budeš mi už věřit?“

Mnoho křesťanů je nyní zkoušeno nezaměstnaností. Jejich úspory se zmenšují a situace vypadá beznadějně. Ostatní zažívají nejrůznější formy utrpení a nikdy to není snadné. Tito věrní lidé plni starostí, přicházejí do církve a zvedají ruce v chvále Pánu. Usmívají se a objímají své bratry a sestry v Kristu, přestože prochází strašlivou bolestí a nejistotou.

Milovaní, jedním z důvodů, proč je vaše zkouška prodloužena, je to, že Bůh chce, abyste k němu přistoupili s dětskou důvěrou a jistotou. Když nastane duchovní sucho, Bůh chce, abyste na něj očekávali: „Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin“ (Jeremjáš 17,7). Pokud postavíte svou plnou důvěru na jeho Slovu a věrnosti, Bůh vám slíbil, že vám bude žehnat a On nemůže lhát!

Download PDF