ODPUŠTĚNÍ BEZ HRANIC | World Challenge

ODPUŠTĚNÍ BEZ HRANIC

Claude HoudeFebruary 1, 2020

Jedním z nejničivějších nepřátel naší víry je zranění. Dříve či později tě někdo zraní a také ty někoho zraníš, byť neúmyslně. To vyžaduje dvě odpovědi: Když tě někdo zraní, budeš mít víru a budeš dostatečně poslušný na to, abys řekl: „Odpouštím ti to“? A pokud ty zraníš někoho druhého, budeš dostatečně pokorný na to, abys řekl: „Odpusť mi, prosím“?

Když jsi byl zraněn, Ježíš má jasné vedení, co dělat s bolestí. Když mluvil ke svým učedníkům, řekl jim: „Není možné, aby nepřišla pohoršení, běda však tomu, skrze koho přicházejí … A zhřeší-li proti tobě tvůj bratr sedmkrát za den a sedmkrát k tobě přijde se slovy: ‚Uznávám svou vinu, odpusť mi‘, odpustíš mu!“ (Lukáš 17,1.4) Na to učedníci volali: „Přidej nám víry!“ (L 17,5)

Víra je zcela klíčová pro uzdravení ze zranění. Bez uzdravení se ze zranění stane neodpuštění, které způsobí, že se do všech oblastí tvého života rozšíří smrt.

Pokud jde o zranění někoho jiného, učedníci byli vychováni pod zákonem, který říkal, že mají milovat ty, kdo je milují, a nenávidět své nepřátele. Bůh rozumí každému zranění, které musíme podstoupit a nezlehčuje ho. Ježíš přinesl nové poselství o odpuštění bez hranic a odpuštění, které mi dáváme ostatním, se nedá srovnat s bezpodmínečným odpuštěním, které jsme my přijali od svého Otce.

Ježíš nás učil, abychom se modlili: „Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.“ (Matouš 6,11-13) Nikdy nebudeš více podobný Bohu, než když ve víře odpustíš. Nadpřirozený proud Božího Ducha, tě může znovu vybudovat a umožní ti odpustit.

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, je častým řečníkem na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestantských církví.

Download PDF