OMEZENÉ ZDROJE NIKDY NEOMEZUJÍ BOHA | World Challenge

OMEZENÉ ZDROJE NIKDY NEOMEZUJÍ BOHA

Gary WilkersonDecember 2, 2019

„Když přišel Gedeón k Jordánu, přešel jej se třemi sty mužů, kteří byli s ním; byli vyčerpáni pronásledováním.“ (Soudců 8,4)

Gedeónův život je dokonalým příkladem toho, jak Bůh vytváří pro své služebníky nemožné podmínky, aby prokázal svou slávu. Pán povolal tohoto plachého muže, aby vedl Izrael k boji proti ohromnému nepříteli: Midjánců bylo 100 000 ve srovnání s izraelskou armádou s 22 000 lidmi, která byla ještě zredukována na speciální bojovou jednotku o pouhých 300 mužích. To nedávalo velké šance na vítězství. Bůh posunul hranici tak nízko - daleko za Gedeónovu hranici - aby byl oslaven.

V Gedeónově příběhu vidím čtyři skvělé lekce pro nás v dnešní době.

  1. Omezené zdroje nikdy neomezují Boha. Náš Pán to jasně ukázal. Když ho následujeme, musíme být „v Něm“. To znamená nespoléhat na vlastní schopnosti a zdroje, ale důvěřovat Jemu. Bůh často záměrně omezuje naše zdroje, aby zajistil, že se mu dostane veškeré slávy.
  2. Opozice může zabrzdit, ale nikdy ne zastavit, konečný Boží plán vítězství. Snáze to pochopíte, když se podíváte na Gedeónovu cestu. Naše nejsmutnější zážitky, které vyčerpávají duši a energii, někdy nepřicházejí ze světa, ale z  vlastní duchovní rodiny. Gedeón čelil opozici, ale ta mu nezabránila jít vpřed.
  3. Milost k vítězství platí i pro vyčerpané. I přes vyčerpání Gedeón věděl, že Bůh dá vítězství. Totéž platí i pro nás: Když vytrvale důvěřujeme Pánu v našich obtížných podmínkách, tak stejně jako Gedeón můžeme vědět, že Boží vítězství je na cestě.
  4. Bůh nezastaví v polovině cesty. V jeho plánu je vždy naše úplné vysvobození - a to někdy přijde až v poslední půlhodině, kdy už jsme frustrovaní, unavení a nedokážeme udělat už ani krok.

Každá bitva, které čelíme, má věčný účel. Nejde jen o porážku nepřítele, ale o vyvýšení Ježíše. Když věříme Bohu bez ohledu na naše vlastní schopnosti, on poskytne sílu potřebnou k dokončení bitvy a udělá to způsobem, který mu přinese veškerou slávu.

Download PDF