OVCE V OTCOVÝCH RUKOU | World Challenge

OVCE V OTCOVÝCH RUKOU

David Wilkerson (1931-2011)May 24, 2019

„Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště.“ (Žalm 62,8) Jako Boží děti se můžeme plně oddat jeho péči. To je opravdová svoboda! Odevzdání se do jeho péče je znak důvěry. Znamená to dát se plně pod jeho moc, moudrost a milosrdenství. A také to znamená být veden podle jeho vůle. Bůh nám slibuje plnou zodpovědnost – za jídlo, ošacení, přístřeší a ochranu před zlem.

Ježíš nám dal jedinečný příklad vydání sebe samého, když šel na kříž. Těsně před tím, než jeho duch opustil tělo, hlasitě vykřikl: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ (Lukáš 23,46) Kristus doslova vložil svůj život a bytí do péče svého Otce, a tím i duše všech svých ovcí.

Pokud jsme žádání o důvěru v někoho, musíme věřit, že ten Někdo má moc ochránit nás před nebezpečím, hrozbami a násilím. Pavel potvrzuje, „Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.“ (2.Timoteovi 1,12)

Náš trvalý pokoj bude vždy záviset na našem vydání Bohu, bez ohledu na okolnosti. Žalmista píše, „Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.“ (Žalm 37,4). Boží touhou je, abyste dělali svou každodenní práci beze strachu nebo úzkosti a věřili jeho péči. Čím více jste odevzdáni jeho péči, tím méně budou na vás doléhat okolnosti kolem vás.

Váš pastýř dokonale ví, jak chránit a zachovat své stádo, protože je vede v lásce. Odpočívej v jeho moci a nebudeš se bát žádných hrůzostrašných zpráv. Nebudete se snažit přijít na další krok, protože jste svůj život, rodinu a budoucnost svěřili do jeho bezpečných a milujících rukou.

Download PDF