PŘEMÝŠLEJTE O VÝSLEDKU ZKOUŠKY | World Challenge

PŘEMÝŠLEJTE O VÝSLEDKU ZKOUŠKY

Tim DilenaJuly 27, 2019

„Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.“ (List Jakubův 1,2-5)

Jakub byl velmi přímý vůdce, který mluvil bez zbytečného řečnění a lichocení, otevřeně a přímo k věci. Hned po krátkém oslovení přešel k výzvě: „Považujte to vše za radost.“ Jinými slovy, buďte šťastni, když se nacházíte v obtížích. Ale radovat se, když se věci nedaří, je obtížné. Tato čtyři slova vám pomohou lépe porozumět, jak toho můžete dosáhnout.

ZVÁŽIT – VĚDĚT – DOVOLIT – PROSIT

Jakub dobře věděl, že všichni Ježíšovi následovníci budou čelit zkouškám a soužení, a říká když, ne jestliže, jim budete čelit, mějte z toho radost. Možná, že se budete muset na to znovu důkladněji zaměřit, abyste v tom všem našli radost. Radost přichází, pokud přemýšlíte o výsledku soužení a přemýšlíte o něm z biblického pohledu.

Nevzdávejte se, dokud nedojdete do cíle zkoušky. Je důležité si uvědomit, že zkoušky vám nijak neublíží, ale vypůsobí ve vás něco dobrého. Může se vám zdát, že Bůh je proti vám, ale On to dělá pro vás, abyste mohli zrát, nekažte tak jeho misi. Jinými slovy, nepromarněte své zkoušky. Možná už jste blízko od cíle, tak dovolte Boží milosti, aby vám umožnila vytrvat.

Ale co když se dostanete do situace, kdy absolutně nemáte ponětí, co dělat? Jednoduše požádejte Boha o moudrost a on vás povede. Žádat Boha je ve skutečnosti jen další frází pro modlitbu, proto v něj složte svoji naději a ve svobodě ho proste s důvěrou.

Pastor Tim Dilena sloužil 30 let v Detroitu, poté v New Yorku v Brooklyn Tabernacle. Nyní je se svou ženou Cindy a 4 dětmi v Lafayette, LA.

Download PDF