PŘESVĚDČUJÍCÍ PRÁCE DUCHA SVATÉHO | World Challenge

PŘESVĚDČUJÍCÍ PRÁCE DUCHA SVATÉHO

Gary WilkersonJanuary 6, 2020

„Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.“ (Jan 16,7)

Ježíš — Mesiáš — uzdravoval, vyháněl démony, osvobozoval od hříchu, vzkřísil z mrtvých, chodil po vodě, a kázal Boží pravdu jako nikdo jiný. Mluvil s autoritou a hluboce miloval své učedníky. Tak jak je možné, že by snad bylo lepší, aby odešel? Učedníci si neuměli představit, jaká by to pro ně mohla být výhoda.

Ježíš zmírnil bolestivost svého oznámení tím, že ujistil své učedníky, že Duch svatý bude dělat velké věci pro ně i pro celé lidstvo. „On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: Hřích v tom, že ve mne nevěří, spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte; soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.“ (J 6,8-11)

Ježíš naznačoval, že Duch svatý je pomocník a bude dělat dokonce více, než dělal sám Ježíš, když byl na zemi. Bude usvědčovat svět z hříchu a potřeby Spasitele - a to je dobře. Svým následovníkům Ježíš říkal, že Duch svatý je usvědčí z jejich vlastní spravedlnosti.

Takže jakmile ses setkal s Ježíšem, on tě obmyl svojí krví a očistil tě od vší nespravedlnosti, vytrhl tě z království temnoty a přenesl tě do  svého nádherného království světla. A nyní je úkolem Ducha svatého přesvědčit tě o tom, kdo jsi v Kristu Ježíši — přesvědčit tě o tvé nové spravedlnosti! Haleluja! Ty i já potřebujeme toto přesvědčování každý den, protože když padneme, mohli bychom být v pokušení vše vzdát a jít zpět.

Duch svatý je zde, aby tě přesvědčoval — aby ses nezaměstnával myšlenkami se vzdát.  On chodí s tebou v lásce, aby tě ujistil, že nepatříš zpět do království temnoty, protože Ježíš tě očistil. On tě miluje a učinil tě spravedlivým!

Download PDF