PEČLIVÁ BOŽÍ PÉČE O VÁS | World Challenge

PEČLIVÁ BOŽÍ PÉČE O VÁS

David Wilkerson (1931-2011)October 9, 2020

V tomto čase katastrof si můžeme klást otázku: „Kam je teď zaměřen Boží pohled?“ Můžeme si být jisti, že Bůh není zaměřen na divoké plány pomatených vůdců, bez ohledu na to, jak jsou mocní. „Ten hodnostáře za nic nemá a jako s nicotou nakládá se soudci země.“ (Izajáš 40,23)

Izajáš dále píše: „Sotva byli zasazeni, sotva byli zaseti, sotva jejich odnož kořeny do země zapustila, zaduje na ně a oni schnou a vichr je odnáší jako slámu.“ (v. 24) Ježíš nám to potvrdil: „nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.“ (Matouš 10,28)

Ani uprostřed velkých nepokojů ve světě se Bůh primárně nezaměřuje na tyrany; zaměřuje se na každou okolnost, každý detail v životě svých dětí. Kristus v dalším verši říká: „Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.“ (Matouš 10,29)

V Kristově době byli vrabci masem chudých, dva se prodávali za cent. Na ulicích bylo vidět lapače ptáků nesoucí plné koše ulovených vrabců. Přesto Ježíš řekl: „Ani jeden z těchto malých tvorů nepadne na zem, aniž by to můj Otec nevěděl.“ Podle biblického komentátora Williama Barclaye znamená Ježíšovo slovo „pád“, ve výše uvedeném verši, více než smrt ptáka. Aramejský význam je „svítit na zem“. Jinými slovy, „pád“ zde označuje každý malý zraňující krůček, který malý ptáček udělá.

Kristus nám v podstatě říká: „Oko vašeho Otce bdí nad vrabcem, nejen když zemře, ale i když září na zemi. Bůh vidí jeho každý malý boj a zajímá se o každý detail jeho života.“

Ježíš pak říká: „Nebojte se tedy; jste cennější než mnoho vrabců“ (Mt 10,31). Jednoduše řečeno, ten, kdo stvořil a spočítal všechny hvězdy, který udržuje galaxie na jejich drahách, má na vás upřený pohled. Najděte v něm odpočinek a jistotu!

Download PDF