PO ČEM TVOJE SRDCE TOUŽÍ? | World Challenge

PO ČEM TVOJE SRDCE TOUŽÍ?

Gary WilkersonNovember 7, 2016

Boží sláva byla plně zjevena v Ježíši: nemusíme se skrývat ve skalní rozsedlině jako Mojžíš. Nemusíme čekat na vodu, aby vytryskla ze skály; řeky živé vody k nám neustále plynou díky Duchu, který v nás přebývá. V konečném důsledku Boží laskavost nespočívá ve věcech, ale v Jeho přítomnosti, kterou nám On nikdy neodepře. 

"Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.(2. Korintským 3:18, Ekumenický překlad)

HOŘKOST JE PŘEKÁŽKOU 

Izraelci mohli zakoušet Boží slávu stejně, jako ji zakoušel Mojžíš. Bůh je chtěl doprovázet do země zaslíbené, ale hořkost mu v tom zabránila. Stalo se to už dříve: když byli na poušti bez vody, volali k odpovědnosti Boha. Hebrejský jazyk v originál sugeruje slovo přeložitelné jako kladivo nebo palička - v praxi to znamená, že Boha soudili a odsoudili.

Jaký strašný skutek, obzvláště od lidí, kteří byli Bohem tak moc požehnáni. V době, kdy by mu měli věrně důvěřovat, si stěžovali,  ale zůstala s nim Boží shovívavost. Bez ohledu na jejich hřích Bůh řekl Mojžíšovi, aby uhodil svou holí do skály - a začala vytékat voda. Skála představuje Ježíše, který na sebe vzal hněv spojený s odsouzením našich hříchů. Potom jim Bůh nabídl živou vodu: 

"Pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus."(1. Korintským 10:4, EP). 

Po čem tvoje srdce touží? Je tvým hlavním snem nějaký finanční cíl, materiální touha? Nebo je to naděje Boží slávy, která proměňuje celý život? Hodně ti požehnal Svojí neomezenou laskavostí. Ano, je tady mnohem víc než jen pozemská požehnání, co se o velkém Bohu můžeme dozvědět. On chce, aby jsi poznal Jeho slavnou přítomnost v realitě každodenního života. 

Download PDF