POHLED DO NEBE | World Challenge

POHLED DO NEBE

David Wilkerson (1931-2011)October 23, 2020

Kde je nebe? Co tam budeme dělat? Nevíme, kde je nebe, ale víme, že přichází nové nebe i nová země.

V nebi se naučíme věci, které lidská mysl na zemi nedokáže obsáhnout. Budeme mít přístup k samotnému Kristu, který je neomezený. A nepochybně nás bude vyučovat o všech věčných věcech.

Zvažte zdánlivé nekonečno, které vidíme ve vesmíru. Naše sluneční soustava má průměr nejméně pět miliard mil, a přesto je ve vesmíru pouhou tečkou. Vědecké objevy odhalují, že zde je soustava za soustavou, zdánlivě bez konce. Je to pro naši představivost naprosto ohromující.

I když naše sluneční soustava letí vesmírem a točí se kolem Slunce, v pohybu je i nespočet dalších soustav. A vše se odehrává podle Bohem stanoveného řádu. Je tedy logické, že v nebi budeme dělat věci, které jsou pro lidskou mysl nepochopitelné.

Ale nejlepší ze všeho bude, že budeme s Ježíšem. Apoštol Pavel napsal: „Jsme plni důvěry a přáli bychom si raději odejít z tohoto těla a přijít domů k Pánu.“ (2. Korintským 5,8) Podle Pavla je nebe – a být v Pánově přítomnosti po celou věčnost – něčím, po čem toužíme celým srdcem.

Ježíš popisuje obrovské shromáždění, až andělé „shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý.“ (Matouš 24,31) Miliony Božích dětí budou zpívat Pánu oslavné písně. Jaký zvuk vítězství a chvály to bude, až zástupy sirotků budou volat: „Otče! Otče!“ Představte si to potěšení na Ježíšově tváři, vždyť řekl: „Takovým patří království Boží.“

Pak přijdou mučedníci, kteří kdysi volali za spravedlnost na zemi, a budou volat: „Svatý, svatý, svatý!“ A pak se ozve mohutný hukot, zvuk, který nikdy předtím nikdo neslyšel, jak zástupy ze všech národů a kmenů s radostí budou zpívat: „V Ježíši je vítězství!“ Když byl Pavel přenesen do nebe, „uslyšel nevypravitelná slova, jež není člověku dovoleno vyslovit.“ (2. Korintským 12,4) Pavel byl ohromený tím, co tam slyšel, a já věřím, že slyšel ukázku zpěvu a chvály Boha těmi, kteří se budou navždy radovat z Boží přítomnosti.

Download PDF