POKOJ PRO DNEŠNÍ DEN SKRZE BOŽÍ SLOVO | World Challenge

POKOJ PRO DNEŠNÍ DEN SKRZE BOŽÍ SLOVO

Carter Conlon
July 7, 2018

Nejspíš není pro tebe jednoduché se denně dostat ke čtení Božího Slova. Ale Bůh ti může dát milost. Vše začíná jednoduchou modlitbou: „Pane, pomůžeš mi číst Bibli? Nasměroval bys mé myšlenky ke svým cestám? Vzal bys mne dál, než jsem kdy byl?“

Navrhuji začít čtením od Matouše po Zjevení v Novém zákoně, Žalmy, a Přísloví. Čti je, dokud se nestanou součástí tebe. A čti v překladu, kterému rozumíš. Je celá řada výborných moderních překladů, které jsou dobře srozumitelné. Dokonce je možné si zakoupit Bible, které mají na stránkách vedle sebe čtyři až pět překladů proto, abys pochopil plný význam verše Písma.

A nezapomeň, nemáš si jen číst svou Bibli, ale také věřit tomu, co čteš! Jak je psáno v Židům 11,6: „Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají.“ Ať je to dobře strávený čas s Bohem, i kdybys na to měl ráno jen 15 minut. Předstup před Pána se svou otevřenou Biblí a řekni: „Otče, promluv ke mně dnešního dne. Mluv k mé mysli, a mluv k mému srdci. Veď mě a buď mou stráží. Dovol mi celý den vnímat, jak mne tvé Slovo drží.”

A pak sleduj, jak Pán začne jednat! Otevře ti své Slovo. Začne tě vést na místa, kam jsi nikdy nemyslel, že můžeš jít, bude ti dávat sílu, takovou, že budeš vědět, že není tvá vlastní. Náhle zakusíš větší žízeň po Božím Slovu. Uvědomíš si, že Bůh k tobě dopředu mluví skrze Písmo o tom, čemu budeš čelit. A den za dnem uvidíš, že Jeho Slovo je skutečně živé!

Na pozvání zakládajícího pastora Davida Wilkersona se Carter Conlon v roce 1994 připojil k pastorům sboru Times Square a v roce 2001 byl jmenován vrchním pastorem.

Download PDF