POMOC SHŮRY | World Challenge

POMOC SHŮRY

Carter ConlonMay 7, 2016

"... jdi k jezeru, a nahoď udici. V ústech první chycené ryby najdeš peníz. Ten vezmi a dej jim ho za mě  i za sebe." (Matouš 17:27)

Je nám jasné, že Ježíš chtěl, aby zaplatili chrámovou daň. Otázkou je, proč Ježíš nesáhl do kapsy a peníz Petrovi prostě nepodal. Proč bylo zapotřebí složitých instrukcí o cestě k jezeru, nahození udice a nalezení mince v ústech ryby, kterou vytáhne? Nakonec, jestli Ježíš neměl peníze v kapse, mohl je tam zhmotnit stejně jako v tlamě ryby. Co to mělo za význam?

Tady je lekce, kterou se Ježíš snažil naučit Petra, stejně jako dnes nás: "Pokud budete maličkosti řešit hned, já vám otevřu cestu nadpřirozené víry a pomoci. Otevřu vám věci, které přinesou slávu Božímu jménu."

Představte si, jak jde Petr dolů ke břehu jezera a vysvětluje lidem, že Bůh mu nařídil chytit rybu, protože v jejích ústech najde peníze na zaplacení chrámové daně. Ostatní rybáři budou mít jasno: "Tenhle chlapík se pomátl! Byl s tím Učitelem moc dlouho." Ale pak, když se Petr po hodině vrátil s mincí v ruce, mohl dosvědčit, "Bylo to přesně tak, jak mi Pán řekl!! Chytil jsem rybu, otevřel jí tlamu a tam našel peníze - dost na to, abychom já i Ježíš zaplatili chrámovou daň."

Můžeme si z toho vzít příklad, že když se rozhodneme udělat věci správně, najdeme nadpřirozenou pomoc, kterou potřebujeme -- Bůh nám pomůže být poctiví, dá nám radost, poskytne nám útěchu, kterou jsme se třeba snažili získat jinde. A všechno to začíná tím, že dovolíme Ježíši přístup do všech koutů chrámu (kterým jsme my sami), kde nám může říct, "Chci si s tebou o něčem promluvit". Když mluvil Ježíš s Petrem v chrámu, Petr mohl jednoduše odejít a říct, "tak jo, já jsem svobodný, takže chrámovou daň platit nebudu". Ale díky Bohu, že to neudělal, protože Ježíš ho naučil něco o zázracích.

 

Carter Conlon se přidal k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na pozvání zakladatele Dawida Wilkersona, starším pastorem byl ustanoven v roce 2001. 

Download PDF