POUZE BOŽÍ LÁSKA | World Challenge

POUZE BOŽÍ LÁSKA

Jim Cymbala
March 10, 2018

Většina z nás má povědomí, že Kristus je dokonalým příkladem lásky. Známe poselství z 1. Korintským 13 o přednostech lásky a také víme, že Bůh je láska. Jenže potom se pošetile snažíme více milovat z naší vlastní síly. Podnikáme dobře míněné, záměrné pokusy přemoci naše sobecké zvyky a naši přirozenou nechuť vůči protivným a nepříjemným lidem. Ale když reagujeme nelaskavě a chybujeme, pouze se vrátíme zpátky k tabuli přesvědčeni o tom, že pokud se budeme více snažit anebo číst více Písmo, zlepšíme se ve schopnosti milovat druhé.

Pavel psal o "lásce v Duchu", která je něčím totálně odlišným od lidské schopnosti. Pamatujete si jeho vyučování Galatským? "Ovoce Ducha je láska." (Galatským 5:22) Láska je ovocem, které v nás raší z nadpřirozeného zdroje. To není vaše láska, a zároveň je, protože Bůh ve vás působí chtění i činění dobrých věcí, které jsou v jeho mysli. On je vaším životem a nese ovoce - ne vy. To je důvod, proč byl poslán, aby žil v nás.

Jak jinak by mohl Štěpán, když byl kamenován, říci: "Pane, nepočítej jim tento hřích!" (Sk 7:60) Pouze Boží láska mohla způsobit, že takto miloval.

Bez Boží zázračné lásky si sám život najde způsoby, aby jsme se zatvrdili. Stávají se z nás cyničtí, nepříjemní starší spoluobčané bez odlesku první lásky, kterou jsme zakusili na začátku svého života s Kristem. Je to špatné nejen pro nás, ale i pro přihlížející svět, který má vidět Krista v nás. Tak by tomu být nemělo: ".... ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží." (Žalm 92:15)

Žádejme o čerstvý křest Boží láskou.

Jim Cymbala založil sbor s názvem "Brooklyn Tabernacle" (brooklynský svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF