POUZE DUCH SVATÝ | World Challenge

POUZE DUCH SVATÝ

Jim CymbalaMay 14, 2016

Vzpomeňme si, jak se člověk stane křesťanem. Dříve než zjistíme, že potřebujeme Ježíše Krista jako spasitele, musíme být usvědčeni z hříchu. „Až [Duch svatý] přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud“ (Jan 16, 8). Duch svatý odhaluje náš hřích a potřebu spasitele. To zažívá každý věřící, když se obrátí ke Kristu.

Ježíš také učil, že vstoupit do království (stát se znovuzrozenými) můžeme pouze působením Ducha svatého: „Ježíš mu odpověděl: ‚Amen, amen říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království“ (Jan 3, 5).

Právě Duch svatý v nás způsobuje, že se odvrátíme od hříchu a upřeme pohled na Ježíše. I když nás to možná svádí myslet si, že k tomu může dojít i pomocí nějakého emocionálního prostředí, které vytvoříme, ve skutečnosti se takové znovuzrození či proměna může stát pouze skrze působení Ducha svatého.

Apoštol Pavel učil, že věřící jsou „chrámy Ducha svatého“ (1. Korintským 6, 19), a tím, že v nás Duch žije, se odlišujeme od zbytku světa. Pokud v člověku Duch svatý nežije, ani členství v žádné církvi, dokonce ani upřímná snaha vést dobrý život z něj neudělá křesťana. Pouze opravdová víra v Ježíše Krista jako Spasitele, stvrzená Duchem svatým, z nás činí nové stvoření. Duch, který přebývá v každém věřícím člověku, je jen jiným vyjádřením „Krista v nás“, neboť přítomnost Ducha svatého představuje Ježíše.

Když se Bůh dívá dolů na zemi, nezaměřuje se na etnický původ a vůbec neuznává církevní denominace. Vidí jen dva druhy lidí: Svoje děti, v nichž je Duch svatý, a nevěřící, v nichž Duch svatý není. Je to takhle jednoduché. Dnes, abychom obhájili svou víru, do puntíku rozebíráme různé dogmatické směry, ale pro prvotní církev byla definice jednodušší. Buď jsme chrámy, nebo nejsme chrámy. „Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho“ (Římanům 8, 9). Pro apoštoly by bylo nepřijatelné, aby někoho považovali za věřícího v Ježíše, aniž by ho provázelo svědectví a působení Ducha svatého. Duch Boží byl rozhodující.

 

Jim Cymbala založil sbor s názvem "Brooklyn Tabernacle" (brooklynský svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF