POVSTAŇTE V JEDNOTĚ | World Challenge

POVSTAŇTE V JEDNOTĚ

Nicky Cruz
February 3, 2018

Co kdyby se celé Tělo Kristovo spojilo v jednotě, odložilo rozdíly v názorech i sociální a doktrinální spory, a zaměřilo se na jediný konkrétní cíl - záchranu ztracených? Co kdybychom volali Ducha svatého, aby uzdravil naše zranění a přinesl odpuštění našim srdcím a duším, pomohl zapomenout na minulost a místo toho se soustředit na budoucnost? Jaké duchovní obnovení by svět zažil, kdyby uviděl, že jsme před ním v jednotě?

To je ta láska a jednota, za kterou se Ježíš modlil těsně předtím, než šel na kříž:„Prosím i za ty, kteří skrze jejich slovo uvěří ve mne, aby byli všichni jedno, jako jsi ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal ty. … aby byli uvedeni v dokonalou jednotu a aby svět poznal, že jsi mne poslal ty a že jsi je miloval, jako jsi miloval mne.“ (Jan 17:20-23)

Ježíš se modlil za jednotu mezi svými následovníky, protože věděl, že bez ní bychom byli bezmocní uprostřed zuřivého a nepřátelského světa.  To je možné pouze tehdy, když se sjednotíme v Duchu a společně jako jeden budeme stát proti útokům ďábla, pak budeme schopní efektivně přinést Boží poselství lásky a naděje světu ponořenému do hříchu. Nemůžeme nabídnout pokoj a lásku dnešní chaotické společnosti, pokud ji nemáme v našich vlastních řadách.

Toužím vidět ten den, kdy křesťané všude „povstanou v jednotě“ a vyzvou každého člověka na této planetě, aby sklonil svá kolena před naším milosrdným Spasitelem. To by byl den, na který by lidstvo nikdy nezapomnělo -  den, kdy by se Ježíšovi následovníci společně postavili v jednotě srdce, mysli, v jednom Duchu a s jediným záměrem – dát průchod svatému ohni na svět.

Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona  Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.

Download PDF