PRO BOHA NENÍ NIKDY PŘÍLIŠ POZDĚ ZAČÍT JEDNAT | World Challenge

PRO BOHA NENÍ NIKDY PŘÍLIŠ POZDĚ ZAČÍT JEDNAT

David WilkersonJuly 19, 2017

Zdržela se odpověď na tvoji modlitbu? Vidíš kolem sebe druhé lidi, kteří vítězí, Bůh se jich dotkne a jsou uzdraveni, zažívají zázraky - jenom ty bezmocně setrváváš ve svém utrpení? Jsi netrpělivý nebo rozhněvaný na Boha a křičíš: "Proč ne já, Pane?" Kde je můj zázrak? Proč se opozdil?" Pokud ano, chybí ti opěrný bod. Bůh se snaží zbudovat tvoji víru. On chce, aby jsi se dostal do místa naprosté důvěry bez ohledu na zpoždění, která by se mohla objevit. On ti  chce ukázat, že může pracovat na uzdravení tisíců kolem tebe a ještě mít stále svůj zrak upřený na tebe!

Když Ježíš uzdravil ženu s krvácením, Jairos, který kráčel vedle něj, možná mohl slyšet jeho slova směrem ke krvácející ženě: "Dcero, tvoje víra tě uzdravila. Jdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení." (Marek 5:34) Na druhou stranu pochybuji, že by Jairos cokoli z toho slyšel, protože kolem něj proběhl posel, který měl mrazivou zprávu: "Tvoje dcera zemřela." (5:35)

Jaké lži asi satan musel šeptat do Jairova ucha: "To všechno bylo k ničemu, Ježíš pro tebe už nemůže nic udělat." Pak přišla poslova pronikavá slova: "Nač ještě obtěžovat Mistra?" Přemýšlej o tom, co bylo zde Jairovi řečeno: "Je to neužitečné. Pro Boha je už příliš pozdě, aby začal pracovat. Děkuji, Ježíši. I když vlastně není zač děkovat, protože jsi čekal příliš dlouho."

Pochybnosti a utrpení naplnily Jairovo srdce. "Důvěřoval jsi tomuto Ježíši, ale on ti nemůže pomoci. Je čas odejít zpátky do synagogy."

Nicméně Ježíš slyšel všechno, co se dělo. Když uviděl strach, zoufalství a bolest v Jairově tváři, řekl mu: "Neboj se, jenom věř." (5:36) Věřím, že Kristus říkal tehdy davu a dnes nám toto: "Nestačí jenom se mnou chodit, volat na mne a padnout mi k nohám v pokání. Musíte mi důvěřovat. Musíte věřit, že mohu přinést  život i do smrti."

Download PDF