PROTOŽE HLEDÁTE JEŽÍŠE | World Challenge

PROTOŽE HLEDÁTE JEŽÍŠE

Carter ConlonJune 20, 2020

„Haleluja. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních! Jeho potomci se stanou bohatýry v zemi, pokolení přímých bude požehnáno.“ (Žalm 119,1-2)

V těchto verších nás Pán ujišťuje o bezpečí těch, kdo jsou zbožní.  Je zde důvod chodit s Bohem, číst Bibli a modlit se. Bůh říká, že žehná vašim dětem, i když už nejsou pod vaší střechou. Začněte chodit s Bohem, modlete se ve své modlitební komůrce a dělejte to, co říká Písmo, a brzy zjistíte, že Bůh není omezen tak, jak jsme my.

„Nebude nikdy otřesen, spravedlivý zůstane v paměti věčně. Nebojí se zlé zprávy; jeho srdce je pevné, doufá v Hospodina. (Žalm 112,6-7) Svoboda od strachu bude dědictvím těch, kdo hledají Pána.

Ti, kdo chodí v pravdě s Bohem, se nebojí toho, co se zítra objeví ve zprávách, ani toho, co se stane ve světě kolem nich. Když Marie Magdaléna a Marie matka Jakuba, poté, co byl Ježíš ukřižován, přišly ke hrobu, právě nastalo zemětřesení a anděl Páně odvalil kámen od vstupu do hrobu. Bible nám říká, že „strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví“ (Matouš 28,4).

Všimněte si, co se stalo dál! Marie uslyšely hlas anděla, který jim řekl: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše“ (Mt 28,5). A já věřím, že totéž se stane v naší době, kdy se lidé ve strachu třesou, protože jsou svědky velkých pohrom na Zemi. Ti, kteří se rozhodli následovat Boha, budou schopní uslyšet, jak jim Pán říká: „Neboj se, protože já vím, že hledáš Ježíše“, a uvěřit.

Jsem přesvědčen, že každý věřící se dostane do bodu, kdy se musí rozhodnout chodit naplno s Bohem. To rozhodnutí ovlivní zbytek jeho života. Pokud je ve tvém životě hřích, rychle se ho zbav! Místo toho se dnes rozhodni a řekni: „Nebudu už ve svém životě ospravedlňovat, co je špatné. Z Boží milosti mu důvěřuji, že v jeho moci tuto cestu vítězně dokončím.“

Carter Conlon se připojil k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 a v roce 2001 byl ustanoven starším pastorem. V květnu 2020 se stal General Overseer of Times Square Church, Inc.

Download PDF