RŮST V JEDNOTĚ | World Challenge

RŮST V JEDNOTĚ

David Wilkerson (1931-2011)March 31, 2020

„Bratři, musíme za vás stále děkovat Bohu. Je to jedině správné, neboť vaše víra úžasně roste a všichni máte stále více lásky k druhým.“ (2. Tesalonickým 1,3)

Jak velký kompliment Pavel projevil Tesalonickým křesťanům! Zde je plná podstata toho, co říkal: „Je neuvěřitelné vidět, jak moc jste vyrostli, a to jak ve víře v Krista, tak ve vzájemné lásce. Kamkoli jdu, s chloubou mluvím před ostatními o vašem duchovním růstu. Jak já děkuji Bohu za vás!“

V této krátké pasáži nám Pavel dává úžasný obrázek těla věřících rostoucích v jednotě a lásce. Víra a láska Tesalonických, jednotlivců i všech společně, převyšuje víru všech ostatních církví. Je zřejmé, že se učili, pohybovali a rostli – a jejich životy o tom svědčily. Podle Pavla o tom věděla každá církev v Asii.

Kázání, které tito věřící slyšeli, je zjevně provokovalo k ještě hlubšímu chození s Kristem. Tavilo jejich tělesné ambice a usvědčovalo ze zvyků, které nebyly ve shodě s Kristem. A Duch svatý, přebývající v nich, odstraňoval veškeré etnické bariéry. Objevovali, jak přijmout kohokoli, ať už bohatého nebo chudého, vzdělaného nebo nevzdělaného. Prokazovali si velkou lásku a s láskou dávali přednost jeden druhému.

Jejich nejdůležitějším rysem bylo to, že velmi ctili a vysoce si vážili Božího Slova. Rovněž nedovolovali falešným učitelům vstoupit do jejich středu a odvést lidi pryč novými náboženskými výstřelky.

Chcete duchovně růst? Pokud ano, požádejte Ducha svatého, aby posvítil svým světlem na oblasti slabostí nebo hříchu ve vašem životě. Bůh zalévá vašeho ducha, živí vaši duši a zakládá vám silné kořeny, když ho hledáte.

Download PDF