RADUJTE SE, KDYŽ JE CESTA OBTÍŽNÁ | World Challenge

RADUJTE SE, KDYŽ JE CESTA OBTÍŽNÁ

Tim DilenaOctober 12, 2019

„Vím, že máte mnoho nesnází a pokušení. Radujte se z toho, protože čím obtížnější bude cesta vaší víry, tím více poroste vaše vytrvalost. Když ve všem obstojíte, stanete se skutečně zralými křesťany.“ (Jakub 1,2-4 Slovo na cestu)

Jakub zde dává příkaz: „Radujte se, když je cesta obtížná.“ Pokračuje odůvodněním, že pokud poslechneme tento rozkaz, naše vytrvalost dostane příležitost růst a budeme připraveni na cokoli! Každý hledá způsob, jak prožít šťastný život. Když univerzita v Yale nabídla předmět, v osnovách nazvaný „Jak prožít šťastný život“, zapsala se na něj polovina studentů. Tento předmět, Psychologie 157, se stal nejpopulárnějším předmětem v historii školy.

Jiný překlad Jakuba 1,2 zní takto: „Mějte z toho jen radost, bratří moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek.“ (Bible 21) V angličtině použité slovo consider (vzít v úvahu) doslovně znamená přemýšlet. Neuvízněte v přítomnosti; přemýšlejte o tom, co vás čeká v budoucnosti. To má obrovský význam. Jakub se zde v podstatě snaží říci toto: „Chci, abyste si uvědomili, že čímkoli procházíte, je to s určitým záměrem. Za cílovou čárou vás čeká něco dobrého.“

Petr říká: „To je důvod k velké radosti, i když vím, že jste nyní asi v úzkostech pro různá pokušení a zkoušky, kterými procházíte.“ (1. Petrův 1,6 Slovo na cestu) To, co se můžeme naučit od Petra i od Jakuba je to, že nebe není lokalita. Nebe je pro nás teď motivací; zaměřením na budoucnost, když jsme uprostřed nynější bitvy. Jestliže považujeme materiální a fyzické za přednější než duchovní, nebudeme schopni „mít z toho jen radost.“ Jestliže žijeme pouze přítomností a zapomínáme na budoucnost, pak zkoušky způsobí, že zahořkneme a neposuneme se dál.

Je životně důležité porozumět tomu, že když procházíš zkouškami, zkoušky si neberou něco od tebe, ony vytvářejí něco tobě - což je opravdu úžasné.

Pastor Tim Dilena sloužil 30 let v Detroitu, poté v New Yorku v Brooklyn Tabernacle. Nyní je se svou ženou Cindy a 4 dětmi v Lafayette, LA

Download PDF