SATANOVA VÁLKA PROTI CÍRKVI | World Challenge

SATANOVA VÁLKA PROTI CÍRKVI

David Wilkerson (1931-2011)March 28, 2019

Kniha Zjevení nám říká, že v posledních dnech satan povstane v hněvu a vyhlásí válku „pozůstatku“. Tento pozůstatek je Kristovo tělo, sestávající ze všech „kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.“ (Zjevení 12,17)

V Kristově církvi mluvíme často o duchovním boji; boj, který je popsán ve Zjevení, je celosvětový útok, který satan vede proti Kristovu tělu: „A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým“ (Zj 13,7).

Každý věřící narukoval do velké armády Pána a satan vede svoji válku proti této armádě. Pro každé bitevní pole platí slova apoštola Pavla: „Ale svůj zápas nevedeme po lidsku. Zbraně našeho boje nejsou světské“ (2.Korintským 10,3-4).

Na celém světě jsou různé „válečné oblasti“. V Americe probíhá satanova válka proti církvi nepřetržitou záplavou smyslnosti a materialismu. Jeho zbraně v této válce jsou láska k penězům a závislost na požitcích. Ale jsou také jiná bitevní pole: soukromé války jednotlivých Božích dětí.

Každý věřící na zemi prochází svou vlastní soukromou bitvou. Bible říká: „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas … čas boje i čas pokoje“ (Kazatel 3; 1,8). Možná právě užíváš čas pokoje. Děkuj Bohu za taková období v životě, kdy prožíváš radost. Když přijde tvůj čas boje, může se týkat zápasů známých jen tobě a Bohu.

Všichni známe příběh krále Davida, spravedlivého muže, který sloužil věrně Bohu, přesto spadl do hříchu a cizoložství. David činil pokání v hořkých slzách a volal k Bohu v utrpení; můžeš si přečíst jeho vyznání v Žalmu 38 a zvláště v Žalmu 69. Zjistil, že Boží milost je opravdu dostatečná, řekl, „Činí přítrž válkám“ (Žalm 46,10).

V každém soukromém konfliktu, kterému čelíš, zaměř svoje myšlenky na to, že Boží milost a milující laskavost nikdy neselhávají.

Download PDF