SILNÍ AŽ DO CÍLE | World Challenge

SILNÍ AŽ DO CÍLE

Carter ConlonJanuary 6, 2018

Někteří z vás, kdo znáte Pána už dlouho, jste se možná dostali i do bodu, kdy si připadáte opomíjení. Máte rozsáhlé biblické znalosti, znáte hebrejský význam slov a s Bohem máte za sebou už nějakou minulost. A pak je vedle vás nadšený křesťan, který prostě věří, že s Bohem je vše možné. Má možná jen zlomek vašich znalostí, ale přitom ho potkávají věci, které vám unikají - věci, O kterých vám Bůh řekl, ale vám bylo zatěžko jim uvěřit.

Nu, musíte si vybrat! Nevím jak vy, ale já jsem rozhodnutý zemřít na straně víry. Jsem rozhodnutý věřit, že Bůh může udělat daleko víc, než o co si troufáme v modlitbě požádat. A jsem rozhodnutý věřit, že když budeme s Pánem pokorně kráčet, učiní v nás nebo skrze nás něco, co se dotkne celé této generace!

Vložil do tebe Pán něco? Šeptá Boží Duch k tvému srdci? Možná ti Bůh něco řekl - něco, co touží učinit skrze tvůj život. Ty to víš, Bůh to ví, teď je na čase to připustit. Nakonec, v našem životě s Bohem vždy přichází okamžik, kdy už není pro nevíru žádná omluva.

Přijde chvíle, kdy musíme Bohu věřit a rozhodnout se nesedět mlčky a v nevěře mimo dění. Místo toho musíme Bohu dovolit být Bohem I v nás - dělat to, co může dělat jen On, vést nás tam, kam nás může vést jen On, aby bylo oslaveno Jeho jméno.

Tak církev začala a tak církev i skončí, než se pro nás Kristus vrátí! Došli jsme na práh Jeho návratu a chceme být silní až do cíle, kráčet ve víře a těšit se, až Ho spatříme. Haleluja!

Carter Conlon nastoupil do pastoračního úřadu v Times Square church v roce 1994 na pozvání zakládajícího pastora Davida Wilkersona a v roce 2001 byl jmenován starším pastorem.

Download PDF