SKLÍZET PRO VĚČNOST | World Challenge

SKLÍZET PRO VĚČNOST

David Wilkerson (1931-2011)May 13, 2020

Všichni už jsme někdy slyšeli: „Co člověk zaseje, to také sklidí.“ (Galatským 6,7) Obvykle je to řečeno v negativní souvislosti, ale je zde i pozitivum pro setbu: „V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.“ (Galatským 6,9)

Podobenství je příběh, který ilustruje pravdu. V podobenství o hřivnách se Ježíš zaměřil na dobrou stránku setby, což je setí Ducha pro sklizeň věčného života.

„Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek; jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět. Tak i ten, který měl dvě, vyzískal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat.“ (Matouš 25,14-19)

Ve zkratce, podobenství pojednává o muži, který svěřil třem služebníkům různé množství peněz na dobu, kdy bude na cestě. Když se vrátil, zjistil, že dva z jeho služebníků investovali své peníze a dosáhli zisku, zatímco třetí pouze peníze ukryl.

Ježíš je mužem, který odcestoval do vzdálené země, a my jsme služebníci, jejichž talenty představují naši míru milosti a poznání Ježíše. Je nám přikázáno jít ven a zasít toto zjevení. Podobenství ukazuje na slavnou a plodnou sklizeň, kterou bude mít na konci Bůh. Dva ze tří služebníků přijdou před soud obtěžkání ovocem a plní radosti – dobří a věrní služebníci – a třetí bude vyloučen.

Milovaní, povzbuzuji vás, abyste prozkoumali svá srdce a stali se součástí Boží armády posledních časů. Té bude náležet poslední sklizeň a pouze ochotní a věrní Pánovi služebníci budou součástí tohoto shromáždění.

Download PDF