SKUTEČNÁ VÍRA MILUJE | World Challenge

SKUTEČNÁ VÍRA MILUJE

Carter ConlonOctober 17, 2020

V Lukášovi 4, 18–19 čteme, jak Ježíš citoval slova z proroka Izajáše 61, 1-2: „Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásit zajatcům propuštění, slepým abych vrátil zrak, utlačené osvobodil a vyhlásil léto Hospodinovy milosti.“

Ježíš stál v synagoze, otevřel Písmo a v podstatě řekl: „Duch Boží mě zmocnil pro tebe, pro toho, pro ni, pro ně …“ Neexistoval žádný jiný důvod, proč na něm Duch byl, kromě zmírnění lidského utrpení a pro vykoupení padlého lidstva. Ježíš toužil přivést padlý lid k poznání Boha a k věčnému životu s Bohem.

Vždy jsem věřil, že je nemožné říci „Kristus je můj a já jsem Kristův“ a zůstat zahleděný do sebe. Apoštol Pavel ve 2. Timoteovi varoval, že přijdou zlé časy: „Lidé budou milovat jen sami sebe“ (2. Tim 3,2). A sebeláska bude základem všeho dalšího. Sebeláska a dávání si přednost v životě automaticky znamená, že vztahy k druhým jsou formovány náboženstvím, které postrádá Boží moc. Pavel nakonec píše, že se mají odvrátit od samoúčelného náboženství. Víra založená na Ježíši Kristu musí směřovat k prospěchu a dobru ostatních lidí.

Můžeme do značné míry uvidět Boží srdce ve vztahu k lidem. Marek 8, 23-26 zaznamenal příběh, kdy Ježíš odvedl slepce pryč z vesnice Betsaida, aby mu uzdravil zrak, což podle mého názoru představuje odvedení lidí od kultury, která omezuje a dokonce se snaží zabránit Boží lásce a sebrat Bohu uznání za to, co dělá pro lidstvo. Je to celé jen o mně a o tobě, bez místa pro Boha.

Zrak tohoto slepce byl nejprve obnoven jen částečně. Jasně uviděl, až když se ho Ježíš dotkl podruhé. Tak to často funguje při chození s Bohem. Dotýká se našich očí a našich srdcí tak často, jak potřebujeme, dokud neuvidíme jasně a nemilujeme dobrovolně, upřímně a skutečně.

Carter Conlon se připojil k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 a v roce 2001 byl ustanoven starším pastorem. V květnu 2020 se stal General Overseer of Times Square Church, Inc.

Download PDF