SLUŽ TAM, KDE JSI | World Challenge

SLUŽ TAM, KDE JSI

Carter ConlonNovember 9, 2019

„Vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dal dary lidem“ (Efezským 4,8).

Ježíš se zmocnil zajatých, a to znamená, že dřívější omezení vašeho života — hlasy, které vám říkaly, že nejste dostatečně inteligentní nebo talentovaní, různá negativní slova, která nad vámi byla vyslovena — jsou pryč. Nyní jste nové stvoření v Kristu a máte jedinečné povolání.

Toto povolání každého nevyhnutelně dovede na místa, kam nedokážeme jít ze své přirozené síly, aby skrze to byl oslaven Kristus. Proto „dal lidem dary“. Jinými slovy, každému dal přesně to, co potřebuje, abychom naplnili jeho cíle v našich životech.

Jako mladý pastor v Kanadě jsem byl odhodlán získat celý svět pro Krista! Vášnivě jsem dělal to, co jsem považoval za nutné, postil jsem se, modlil a hodně služebně cestoval. Tak jsem úplně vyčerpal své síly, když mi bylo třicet sedm let. Bůh mi s láskou, ale rozhodně ukázal, že až jednoho dne budu před ním stát, nebudu odměněn za věci, o které mě nežádal. Chtěl, abych nesl zodpovědnost za malý sbor, který mi svěřil — všech bylo sto padesát osm. Jasně mi vysvětlil, že jsem zodpovědný za to, aby chodili s Bohem. Toho dne jsem prohlásil: „Pane, po zbytek života ti budu sloužit tam, kde jsi mě postavil, a nebudu koukat po něčem jiném.“ Velká radost vstoupila do mého srdce a moje fyzické síly se začaly vracet.

Pamatujte, že Bůh vás strategicky umístil přesně tam, kde jste. Nemusíte být skvělí v očích lidí. Jen dobře konejte svou službu a každý den mu důvěřujte, aby jeho milost naplnila každý úkol, který má pro váš život až do okamžiku, kdy se postavíte před jeho trůn, a uslyšíte, jak říká: „Dobrá práce, služebníku dobrý a věrný! Byl jsi věrný v několika věcech, dám ti vládu nad mnoha věcmi. Vejdi a raduj se u svého Pána!“ (viz Matouš 25,23)

Carter Conlon se připojil k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 na základě pozvání zakládajícího pastora Davida Wilkersona a v roce 2001 byl ustanoven starším pastorem.

Download PDF