SLYŠÍ BŮH SKUTEČNĚ TVÉ MODLITBY? | World Challenge

SLYŠÍ BŮH SKUTEČNĚ TVÉ MODLITBY?

David Wilkerson (1931-2011)November 21, 2019

Každý věřící, který chce potěšit Boha svými modlitbami, musí si nejdříve vyřešit otázku: „Slyší skutečně Bůh modlitby a odpovídá?” Je to zdánlivě jednoduchá otázka, na kterou by většina křesťanů určitě odpověděla, „Ano, samozřejmě věřím tomu, že Bůh odpovídá na modlitby.“ Ale ve skutečnosti o tom mnozí nejsou úplně přesvědčeni.

Někdy prožíváme období, kdy máme pocit, že Bůh je daleko a že neposlouchá naše volání. Hluboko v nás jsou otázky a pochybnosti a Pán je chce vyřešit. V Lukáši 18,2-8 Ježíš mluvil podobenství o vytrvalé vdově a nespravedlivém soudci, aby naučil své učedníky „že je třeba se stále modlit a neochabovat“ (Lukáš 18,1).

Židovský soudce měl být nestranný, ale soudce v tomto příběhu nejspíš nebyl pro tuto práci způsobilý a kvalifikovaný. Rozhodně nebyl spravedlivý. Podle židovského zákona měly mít vdovy zvláštní ochranu, aby se jim dostalo spravedlnosti, ale tento soudce vdovu, která k němu přišla, odmítl. Avšak ona se odmítla vzdát a přicházela znovu a znovu, až ztratil trpělivost a raději jí vyhověl.

Ta vdova dosáhla spravedlnosti, kterou hledala, díky své vytrvalosti! Ježíš vysvětluje v 8. verši, že když nezpůsobilý, bezbožný soudce nakonec vyhoví spravedlnosti, o co více dá svým dětem náš milující, svatý Otec to, co je pro jeho děti správné?

Mnozí křesťané vědí, že Bůh má vše, co potřebují, a že se o ně stará, ale nejsou přesvědčeni o tom, že jim chce pomoci. Když Bůh ihned neodpoví na jejich volání, sami si vymyslí důvody, proč jim Pán nemůže pomoct a při tom se vnitřně zablokují.

„Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají“ (Žalm 31,20). Buďte si jisti, že Bůh vám dal všechno, co potřebujete, abyste byli volní a vítězní. Radujte se v Pánu, protože On se z vás těší. Halleluja!

Download PDF