SLYŠET BOŽÍ HLAS | World Challenge

SLYŠET BOŽÍ HLAS

David Wilkerson (1931-2011)September 18, 2019

Jedním z největších požehnání skutečných věřících je znát Boží hlas. I dnes můžeme slyšet Boží hlas stejně jako Abraham, Mojžíš, Samuel, David, jako Pavel, Petr a apoštolové.

Bůh vždy hledal lidi, kteří by naslouchali jeho hlasu. Ale v dnešní době se mnoho hlasů snaží předstírat, že jsou Božími hlasy, a tisíce lidí jsou jimi vedeny na scestí. Svůj život vložili do rukou učitele nebo kazatele, který se jim pak stal Bohem. Ale nikdo není neomylný, a proto musíte sami rozpoznat a slyšet Boží hlas, abyste posoudili správnost toho, co se učí.

Navíc i v našich srdcích se ozývá mnoho hlasů a tváří se, že jsou Božím hlasem. Pokud některému důvěřujete, aniž byste ho prověřili Božím slovem, budete vedeni na scestí! Je tu hlas našeho těla, hlas naší tvrdošíjné vůle, hlas nepřítele a hlas světa. Všichni jsou milí, příjemní a slibují: „To mluví Bůh!“

Dovolte mi říci, kdo je určitě podveden: je to křesťan, který si myslí, že nemůže být podveden, ten, který kdysi opravdu slyšel, ale nyní se nechává ovlivňovat dojmy a hlasy, které nepochází ze skryté komůrky. Nejsme neomylní, a tudíž každé slovo, které dostaneme, nemusí být od Boha.

Pána slyší jen ti, kteří si cení jeho hlasu natolik, že na něj čekají. Bůh nám říká: „Jestliže chcete slyšet můj hlas, modlete se skrytě a odplatím vám zjevně.“ (viz Matouš 6,6) Zaneprázdněnost, chtíč, chamtivost a starosti o život mohou jeho hlas utlumit.

Bůh chce vám dnes říci čerstvé slovo! A pokud chcete správně slyšet jeho hlas, buďte s ním o samotě. Jeho přítomnost vždy doprovází jeho hlas a pokud trávíte čas v jeho Slově, Duch svatý vše potvrdí Písmem. To je cesta ke skutečné radosti a skutečnému pokoji.

Download PDF