SPOLEČNÉ MODLITBY V RODINĚ | World Challenge

SPOLEČNÉ MODLITBY V RODINĚ

David Wilkerson (1931-2011)April 29, 2021

Jste požehnaní, pokud máte bratra nebo sestru, se kterými se můžete modlit. Skutečně nejmocnější přímluvci, které jsem poznal, se společně modlili ve dvou nebo ve třech. „Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský Otec jim to učiní.“ (Matouš 18,19)

Někteří to nazývají „modlitební shoda“. Nejčastěji se takto společně lidé modlí v rodině. Moje žena Gwen a já se společně modlíme denně a já myslím, že to drží naši rodinu pohromadě. Modlili jsme se za každé naše dítě během let, co vyrůstalo, aby se žádné z nich neztratilo. Modlili jsme se za jejich přátelství a vztahy a za jejich budoucí partnery, a teď děláme to samé pro naše vnoučata.

Velmi málo křesťanských rodin má během dne vyčleněný čas pro modlitbu. Já dnes mohu dosvědčit, že jsem ve službě díky síle modlitby rodiny. Když jsem byl dítě - nehledě na to, kde jsme si se sourozenci zrovna hráli, jestli před domem nebo dál na ulici - maminka na nás ze dveří zavolala: „Davide, Jerry, Juanita, Ruth, je čas na modlitbu!“ (Můj bratr Don ještě nebyl na světě.)

Všichni sousedé věděli o našich společných pravidelných rodinných modlitbách. Někdy jsem to volání nenáviděl, stěžoval jsem si a mrmlal. Ovšem, během toho modlitebního času se odehrávalo něco opravdového, Duch Svatý konal uprostřed naší rodiny a dotýkal se našich duší.

Možná si sám sebe nedovedeš představit, jak vedeš rodinnou modlitbu. Možná máš manžela/ku, kteří v tomto nejsou nápomocní, nebo rebelující dítě. Milovaní, je jedno, že se nebudou chtít účastnit. Vždy si můžeš sednout ke stolu v kuchyni, sehnout hlavu a modlit se. To se stane modlitebním časem vašeho domova a každý člen domácnosti o tom bude vědět.

Download PDF