SPRÁVNÉ ČINY SE ŠPATNÝMI MOTIVY | World Challenge

SPRÁVNÉ ČINY SE ŠPATNÝMI MOTIVY

Gary WilkersonFebruary 3, 2020

„Pohané, kteří neusilovali o spravedlnost, dosáhli spravedlnosti, a to spravedlnosti, která je z víry“ (Římanům 9,30).

Každý následovník Ježíše touží po svatosti před Bohem – být svobodný od hříchu, vítězit nad tělem, být čistý a neposkvrněný před Pánem. Tato touha je zasazena do srdcí lidí, je to vrozená touha žít správně. Lidé všech náboženství - a dokonce i bez náboženství - touží žít dobře, milovat ostatní, být tím nejlepším člověkem, jakým mohou být. Někteří zřejmě dělají pravý opak, ale stále jsou si vědomi hluboké touhy jednat správně.

Všichni ovšem selháváme kvůli naší hříšné povaze. Věřícímu, který se snaží žít způsobem, který ctí Boha, může selhání zdrtit ducha. Nevěřícímu může duch tohoto světa zatemnit mysl a cit pro to, co je správné.

Touha žít čestně je smyslem slova spravedlnost - být ve správném postavení s Bohem. To znamená, že žijete se správnými motivy, emocemi a chováním. Vezme to, co je v nás špatné - co není v souladu s Bohem - a nastoluje sladění s jeho záměry.

Je správné chování spravedlností? Ne nutně. Můžete dělat správnou věc a mít špatné motivy; ve skutečnosti někteří křesťané dělají správné věci, ale jsou motivováni farizejským duchem. Jejich vnější chování je správné, ale uvnitř jsou „kostmi mrtvého muže“. Mnoho lidí s velkou touhou hledá spravedlnost, ale nedosáhne jí.

Klíčem je ospravedlnění. Víme, že Ježíš zaplatil cenu za naše hříchy skrze svou oběť na kříži, aby nám jednou provždy zajistil správné postavení. Pokud nebudeme ospravedlněni, nemůžeme být nikdy spravedliví bez ohledu na to, kolik dobrých skutků děláme nebo kolik hodin strávíme v modlitbě.

A pak je tu posvěcení. Ospravedlnění i posvěcení jsou zásadní pro naši spravedlnost. Ospravedlnění nás staví jako spravedlivé, a posvěcení je procesem prožívání Boží spravedlnosti v našem každodenním životě. Tak začne proces konání toho, co je před Bohem správné.

Ježíš je zdrojem ospravedlnění i posvěcení skrze svůj dar milosti. On je vaše síla, v něm je novost života. Dovolte mu, ať vás zbaví jakéhokoli tlaku být spravedlivý, který byste mohli pocítit. Důvěřujte jemu samému a zvítězíte!

Download PDF