STAV SRDCE | World Challenge

STAV SRDCE

David Wilkerson (1931-2011)May 2, 2018

“Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále.

A spadl déšť a přihnaly se vody a zaduly větry a udeřily na ten dům - ale nezřítil se, neboť byl založen na skále.

A každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku. 

A spadl déšť a přihnaly se vody a zaduly větry a udeřily na ten dům - a zřítil se a jeho pád byl veliký.“

Ježíš tady ilustruje, že jediným domem, který obstojí v přicházející bouři, je ten založený na pevném základu. Domem, o kterém hovoří Ježíš, je naše chození s ním. Stavíme základ tak, že poznáváme Krista a porozumíme jeho cestám. Zabudováváme do své víry určité vlastnosti. Ony určují to, jak zareagujeme pod tlakem.

Mnoho křesťanů říká: "Dobře, jsem věřící. Stavím na Skále." Oni ale doopravdy neporozuměli, co tato fráze znamená. Utrpí veliký šok, když jejich vztah s Ježíšem nevydrží bouřku. Budou odhaleni jako ti, co nemají základ!

Nemůžeme tomuto podobenství porozumět, dokud nepochopíme, že je o poslušnosti! Ježíš tady hovoří o osobě, která slyší jeho Slovo a činí je, která je mu poslušná a jedná podle jeho příkazů. Popisuje životní styl - chození v naprosté, absolutní poslušnosti jeho Slovu. To má být naším základem!

Samozřejmě, sám Ježíš je naší skálou, ale toto není plný význam "skály," tak jak ji použil v podobenství. Někteří z těch, kteří prohlašují, že staví na Kristu jako jejich skále, nemusí stavět správným způsobem. Skála je stavem srdce a představuje základní motivy, ze kterých pramení naše poslušnost Bohu.

Download PDF