SVĚŘ BOHU TY, KTERÉ MILUJEŠ | World Challenge

SVĚŘ BOHU TY, KTERÉ MILUJEŠ

Carter ConlonDecember 19, 2020

Jak se v praxi naučíme milovat druhé tak, jako nás miluje Kristus? Jan píše: „Sestry vzkázaly Ježíšovi: ‚Pane, ten, koho máš tak rád, je nemocný.‘ Když to Ježíš uslyšel, řekl: ‚Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven.‘ Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. Když uslyšel, že Lazar onemocněl, zůstal ještě dva dny tam, kde byl.“ (Jan 11,3–6)

Na první pohled si možná pomyslíte: „Ale já si myslel, že je Ježíš miluje - proč nespěchal pomoci?“ Možná jste si ve skutečnosti mnohokrát položili otázku ohledně vlastního života: „Pane, proč neodpovídáš na modlitby? Proč je moje situace stále stejná? Kde jsi, Pane? Teď tě potřebuji!“

Boží láska - agape, je láska, která dává lidem to, co je v dané situaci potřebné, přináší Boží slávu a je dobré k růstu Božího záměru v životech lidí. V situaci s Lazarem se Ježíš nezdržel, proto, že by Lazara nemiloval nebo že by mu nezáleželo na tom, jestli zemře. Ježíš čekal, protože měl vyšší cíl - oslavit Boha a dát svědectví všem okolo, že je Mesiáš a pravý Vykupitel, jehož příchod tak zoufale vyhlíželi po celá desetiletí.

To je ohromné! Lazar musel zemřít, aby byla zjevena Boží sláva. Když milujeme lidi Božím způsobem, důvěřujeme Bohu, bez ohledu na to, čím procházejí, a věříme, že Pán má situaci pod kontrolou a oslaví se.

Láska agape se chová k lidem s porozuměním a soucitem, ne s nátlakem. Pokud někoho miluji, vím, kdy je čas mluvit a kdy je čas být ticho. Kdy mám říct svůj názor a kdy neříkat nic. Musíme poslechnout Ducha svatého, když říká: „Dveře nejsou otevřené, neříkej nic.“

Musíme důvěřovat Bohu a ty, které milujeme, vložit do jeho rukou a svěřit mu je, bez ohledu na to, jak situace vypadá v našich očích. Bůh má moc je v pravý čas vyvést i z hrobu, jeho láska na to stačí. 

Carter Conlon se připojil k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 a v roce 2001 byl ustanoven starším pastorem. V květnu 2020 se stal General Overseer of Times Square Church, Inc.

Download PDF