SVĚŘ SVÉ POTŘEBY BOHU | World Challenge

SVĚŘ SVÉ POTŘEBY BOHU

David Wilkerson (1931-2011)July 19, 2019

 „Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.“ (Matouš 6,33-34)

Vytrvalá víra znamená svěřit všechny věci do rukou Božích. Vytrvalá víra říká Pánu: „Svěřuji každou událost, každou potřebu do tvých rukou. A držím se tvého zaslíbení, ve kterém ses zavázal, že tvá vševědoucnost a všemohoucí moc mě zachová.“

Vždy, když čelíš potížím a pronásledování, Satan ti rád našeptává lži a snaží se v tobě vyvolat strach: „Jak zvládneš tuto krizi? Co budeš teď dělat? Pokud je Bůh věrný, jak to, že dovolil, aby se ti to stalo? Jak to, že, když tě miluje, riskuje s tvým životem? A co s tebou bude, s tvojí rodinou, prací, službou?“

Vytrvalá víra povstává a nepříteli na jeho lži odpoví: „Ďáble, pokládáš špatné otázky. Nepotřebuji vědět, jak to zvládnu, ani co bude se mnou a mými blízkými. Už jsem všechno, co se mě týká, vložil do rukou milujícího Otce. Svěřil jsem mu všechny budoucí události, protože mnohokrát prokázal, že je věrný. Můžu mu věřit!“

Otázka pro věřícího je: „Jak můžu milovat a sloužit Pánu lépe? Jak mám sloužit druhým jako sám sobě?“ Vidíš, vytrvalá víra prohlašuje: „Nemám svou vůli, raději vykonám Jeho vůli. Už nechci žít podle svého plánu! Už nechci si dále hrát na Boha a pokoušet se sám řešit své problémy nebo problémy druhých.“

S takovou vírou budete připraveni na cokoli, co přijde, a vaše srdce bude zakotveno ve vašem nebeském Otci. Ať Duch Svatý střeží vaší mysl, a ta ať zůstává v Pánu a jeho zaslíbeních!

Download PDF