SVĚDČIT O JEŽÍŠOVĚ LÁSCE | World Challenge

SVĚDČIT O JEŽÍŠOVĚ LÁSCE

Gary WilkersonJanuary 22, 2018

Když Pán přišel na zem, aby mezi námi pobýval, měl velmi konkrétní poslání. Toto poslání bylo naplánováno před založením světa. Přišel kvůli misii, aby nás učil o Otci, aby dělal mocné skutky, aby nás vysvobodil z hříchu a ze všech našich svázaností.

Takový Spasitel samozřejmě zaujal pozornost mocností vládnoucích světu, avšak navzdory všem obrovským překážkám, které mu kladli do cesty lidé a satan, Ježíš dokázal své poslání splnit.

Žijeme ve světě, který není nepodobný tomu Ježíšovu před dvěma tisíci lety. Podle veškerého dnešního zpravodajství je téměř každý Američan znepokojen myšlenkou na Spasitele podobného Ježíši. Nedávno správa škol, národní média a dokonce i vládní úředníci reagovali přehnaně – a negativně – na veřejnou zmínku o Kristově jméně. To by nás nemělo překvapovat, neboť Ježíš předpověděl, že až se bude blížit den jeho příchodu, „vychladne láska mnohých“ (Matouš 24:12).

Krátce předtím vytvořila národní křesťanská nemocnice pro děti reklamu do televizního sportovního zpravodajství. Aby byla tato reklama zařazena do vysílání, muselo z ní být odstraněno slovo „Ježíš.“ Dále, otec rodiny v populární televizní šou Duck Dynasty řekl, že Bible netoleruje homosexualitu, a byl prohlášen za bigotního a homofóbního. Je to, samozřejmě, malé pronásledování ve srovnání s tím, jak trpí křesťané v zemích, kde je křesťanství zakázáno. Navštívil jsem přes 60 zemí a denně jsem tam viděl těžkosti, s nimiž se věřící potýkají. A mohu vás ujistit, že pro církev v Americe již brzy nastanou horší časy. Pronásledování se zvětší, protože evangelium neustále frustruje ty, kdo kráčejí ve tmě.

Kéž v našich srdcích vládne láska Ježíše Krista, abychom svědčili o jeho lásce a viděli, jak se dovršují jeho cíle uprostřed této zkažené generace.

Download PDF