SVOBODA OD STRACHU A STAROSTÍ | World Challenge

SVOBODA OD STRACHU A STAROSTÍ

David Wilkerson (1931-2011)October 9, 2019

Když jsem stoupal vzhůru po venkovské silnici v New Jersey, měl jsem dobrý rozhovor s Pánem. Plakal jsem: „Pane, nemůžu žít se strachem a starostmi všeho druhu. Chci čelit tomu, co budoucnost přináší v pokoji, radosti a prosté důvěře! Chci úplnou svobodu od všech strachů a starostí!“

Duch Svatý mě povzbudil: „Klíč ke svobodě od všech strachů a starostí se nachází ve dvou slovech – vrabci a vlasy. Pamatujte, co jsem řekl v Matoušovi 10,28-33: Ani jeden z nich (vrabců) nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě!‘“ (Matouš 10,29-30)

Zní to tak velmi jednoduše – ale to, co nám tady Ježíš říká, je velmi hluboké.

Z 9000 druhů ptáků Bůh vybral vrabce, aby se o nich zmínil ve svém Slově. Vrabci jsou úžasná stvořeni, jejich tenké a malé kosti jsou silné a speciálně vybavené pro létání. Moderní věda ve skutečnosti stále nedokáže zkopírovat složitý systém křídel, který jim umožňuje přeletět až tři tisíce kilometrů. Bůh navrhl každou kost, každé peříčko – a všechno spočítal.

Také všechny vlasy na našich hlavách jsou spočítány naším nebeským Otcem. Průměrnou lidskou hlavu přikrývá 100 000 až 150 000 vlasů, a dokonce i ti, kteří jsou plešatí, mají vlasy vellus, které lidské oko nevidí. Bůh udělal vlasy užitečné – obočí zabraňuje potu, aby stékal do očí, a řasy chrání víčka před prachem a drobným hmyzem, jestliže se dostane příliš blízko. Drobné chloupky v uších a nosu odfiltrují příchozí částice. Každý vlas je válec buněk, který je zasazen hluboko do kůže, aby dosáhl krevních cév, které jej vyživují.

Není divu, že David řekl: „podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky“ (Ž 139,14). Když si uvědomíme složitou konstrukci Božího stvoření, můžeme o to více vidět, s jakou pozornou péčí se o nás stará náš nebeský Otec. „Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti.“ (Mt 6,34). Bůh ví, co potřebujeme a rád nám to dá.

Download PDF