ON TI CHCE DÁT VŠECHNO, CO POTŘEBUJEŠ | World Challenge

ON TI CHCE DÁT VŠECHNO, CO POTŘEBUJEŠ

Gary WilkersonNovember 9, 2020

„Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši“ (Filipským 4,19).

O tom, že dostáváme, co chceme, se mezi Ježíšovými následovníky běžně nemluví; souvisí to s Božími vlastnostmi a s tím, jak na Boha pohlížíme. Mnozí z nás přistupují k Otci, jako kdyby slyšel pouze modlitby za „duchovní“ věci. Pavel však říká, že Bůh pečuje o všechny aspekty našeho života: „dá vám všechno, co potřebujete.“

Pavel dodává: „Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit“ (Efezským 3,20). Stručně řečeno: Boha zajímá daleko víc než jen uspokojení našich potřeb. Když Pavel používá slova „prosíme, dovedeme představit,“ píše o našich přáních a touhách. A navíc Pavel říká, že Bůh chce učinit více, než naplnit naše touhy – chce je převýšit. Tudíž když se modlíme za plný šálek, Bůh chce, aby přetékal. Pochopte, že při modlitbě za naše touhy nejde jen o nás a naše potřeby. Jedná se o poznání dobrého a milujícího Otce, kterého těší štědré rozdávání.

Mnoho našich tužeb pochází od Boha. Součástí jeho neustálého díla v nás, kdy nás posvěcuje, když s ním chodíme, je, že toužíme po tom dobrém, co do nás vložil. Jako kterýkoli milující rodič chce Bůh, aby se naše srdce spojila s jeho, a tím získáme požehnání.

Určitá životní období jsou zápasem, a přece si je Bůh používá, aby do našich srdcí vložil nespokojenost, hlad po jeho hojné dobrotivosti. Někdy tato období trvají déle, než by se nám líbilo, a my se tak učíme důvěřovat Ježíši. Přesto jsou i tato období pro naše dobro.

Nacházíš-li se v období těžkostí, povzbuzuji tě, abys učinil tyto tři věci:

(1)   Odstranil všechny sobecké touhy a hledal Boží vůli.

(2)   Dal do světla všechny dobré a čisté touhy, uvědomil si, po čem toužíš, a mluvil o tom s Bohem.

(3)   Nezadržoval dobré touhy, ale podnikl kroky k jejich uskutečnění.

Bůh ti chce dát víc, než si přeješ. Je na čase odložit stud a strach a přinést své touhy před Otce. Udělej to a sleduj, jak ti projeví svoji převelikou lásku!

Download PDF