TVOJE NEJLEPŠÍ DÍLO JE PŘED TEBOU | World Challenge

TVOJE NEJLEPŠÍ DÍLO JE PŘED TEBOU

David Wilkerson (1931-2011)May 10, 2018

Když se dívám zpět na můj život, tak jsem ohromen, když se dívám zpět na utrpení, hluboké vody a ohnivé plameny, které jsem vydržel. Dokonce vzpomínka na některé z těchto zkušeností je bolestivá. Přesto mohu říci s ujištěním, “Boží slovo je pravda. On mě vyvedl z každé zkoušky a já jej chválím!”

Jsem si jist, že mnozí z vás, když budou toto číst mohou popsat mnohé problémy ve své minulosti a máte příběh, který můžete říci. Jak by zněl váš příběh? Pokud milujete Ježíše celým svým srdcem, tak vaše svědectví by pravděpodobně bylo, “Bůh mě vždy provedl. Nikdy jsem nešel zcela dolů a tyto věci jsou nyní za mnou. Jsem stále zde a stále chválím Hospodina!”

Bůh není spokojen pouze s pocitem srdce “děkuji” od nás, přesto říká, “Počkej jen okamžik, mé dítě. Neprovedl jsem tě všemi tvými výzvami jen proto, abych z tebe udělal vděčného překonávatele. Ne, udělal jsem do tebe velkou investici a nenechám tě mařit tvoji zkušenost. Tvoje nejlepší dílo je před tebou!”

Kdy byl Pavel starší muž s roky zkušeností, tak mluvil ke svým přátelům ze svého srdce: “Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil, táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší, ale zůstat v tomto těle ze zase potřenější pro vás. Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, abyste se mohli mnou ještě více chlubit v Kristu Ježíši, když k vám opět přijdu” (podívej se Filipským 1:21-26).

Nenechte, aby bylo utrpení zbytečné. Buďte zaměřeni se dozvědět více o Boží lásce a věrnosti uprostřed nich.

Download PDF