TVOJE SLOVO VYSVOBOZENÍ | World Challenge

TVOJE SLOVO VYSVOBOZENÍ

David WilkersonFebruary 19, 2016

Během Elijášova pobytu v jeskyni, když prchal před Jezábel, Písmo zaznamenává: "Nastal velký a silný vítr, rozrážející hory a drtící skály před Hospodinem, ale Hospodin v tom větru nebyl." (1. Královská 19:11). Bůh v tomto poselství nebyl.         

"Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl." (19:11)  Očekáváš, že uslyšíš ohnivá slova? "Po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl. (19:12)

Bůh ví, co potřebuješ uslyšet, když jsi pohmožděný a zraněný. A není to slovo soudu ani tvdé slovo ani ohnivé kázání. Věřím, že nám Pán v této pasáži říká: "Když jsi sehnutý pod tíhou zkoušek, nebudu s tebou jednat drsně." Ne, Elijáš potřeboval slyšet jemný, laskavý hlas: "Po ohni tichý a

 jemný hlas." (1. Královská 19:12) Některé rukopisy překládají tento obrat jako "jemné vanutí", význam je  "jemný, osvěžující vánek."

Stejný tichý hlas přichází dnes k nám z Otcova srdce. Jeho poselství je stejné:"Pán je velmi soucitný a milostivý." (Jakub 5:11) 

Bůh je milosrdný a milostivý, pomalý k hněvu a hojný v milosrdenství. "Soucitný a milostivý je Hospodin, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství.Nebude se pořád přít a nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám podle našich provinění. Vždyť jak vysoko jsou nebesa nad zemí, tak mocné je jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí.... Jako má otec soucit se svými syny, tak se slitovává Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí." (Žalm 103:8-11,13)

Tady je tvoje slovo vysvobození: Zvedni se a důvěřuj! Přišel čas věřit, že Ježíš je s tebou ve tvé bouři. Dá ti sílu ji vydržet.

Nevěř lži, že tě to rozdrtí. Ďábel nebude mít navrch. Pán řekl: "Je jedno, jak moc pohmožděný si připadáš. Nedovolím, aby tě to zlomilo. Nenechám oheň zhasnout. Můj Duch rozfouká uhlíky a tvoje vášeň pro Mne se znovu rozhoří."

Download PDF