TVOJI PŘÁTELÉ MAJÍ PRO BOHA VÝZNAM! | World Challenge

TVOJI PŘÁTELÉ MAJÍ PRO BOHA VÝZNAM!

David Wilkerson (1931-2011)
July 6, 2018

Pravděpodobně máte různé okruhy přátel, které zahrnují váš pracovní svět - vaši spolupracovníci, partneři nebo klienti anebo známí, se kterými se přátelíte povrchně. Museli bychom opustit svět úplně, abychom se vyhnuli tomuto druhu kontaktů.

Bohu nejvíce záleží na vašem intimním kruhu, nejbližších přátelích. To jsou lidé, které milujete nejvíce a kteří mají vliv ve vašem životě. Shodnete se spolu na většině věcí a máte důvěru otevřít si navzájem svoje srdce.

Je důležité, abyste jako následovníci Ježíše věděli, že Satan vás bude pokoušet k tomu, abyste vytvářeli bezbožná přátelství. Pokusí se přivést do vašeho života někoho, kdo může zničit vše zbožné ve vás! Možná si pomyslíte: „Ale moment. Já nechci začít pochybovat o svých přátelích.“ Pokud jste skuteční přátelé, spojení dohromady Duchem Kristovým, nemusíte se bát zkoumat váš společný vztah. Ale bylo by pro vás moudré podívat se na vaše přátelství ve světle Písma.

Opravdový, zbožný přítel bude vždy stát na straně Božího slova v jakékoliv záležitosti, a ne pouze na vaší straně jen proto, že jste přátelé. Takový přítel vás bude milovat natolik, aby vám říkal pravdu, i když to může někdy bolet.

Milovaní, o vaše přátele se Bůh vážně zajímá, protože jejich skutky mají vážné následky. Bible mluví jasně: „Neměj za přítele vznětlivého muže, se vzteklým člověkem se nespolčuj, jinak se přiučíš jeho zvykům, do pasti uvrhneš duši svou.“ (Přísloví 22,24-25) „Nepleťte se: ‚Špatné vztahy kazí mravy.‘“ (1 Korintským 15,33)

Stůjte si za svým. Pokud máte bezbožné přátele ve vašem blízkém kruhu, odstřihněte je. A buďte vždy na pozoru před Satanovými pokusy přivést do vašeho života někoho, kdo by mohl zničit Kristovu práci ve vás.

Modlete se dnes tuto modlitbu: „Pane, otevři mi oči na všechna má přátelství. Pomoz mi vidět jasně, zda jsou dobrá nebo špatná. Kéž všechny moje vztahy přinášejí slávu tobě!“

Download PDF