UBÝVAJÍCÍ NADŠENÍ PRO BOHA | World Challenge

UBÝVAJÍCÍ NADŠENÍ PRO BOHA

Gary WilkersonApril 23, 2018

V dopise Korintské církvi apoštol Pavel sdílí svůj postřeh, že se jejich nadšení pro Boha vytrácí. Některé jejich touhy se změnily a posunuly špatným směrem a jejich zaměření nebylo čisté, takže je v dopise silně napravoval.

„Už jste nasyceni, už jste zbohatli... My jsme blázni kvůli Kristu, ale vy jste rozumní v Kristu; my jsme slabí, vy však silní; vy slavní, my beze cti. Až do této hodiny hladovíme a žízníme, jsme skoro nazí, dostáváme rány, jsme bez domova, lopotíme se prací vlastních rukou. Když nám spílají, žehnáme, když nás pronásledují, snášíme to, když jsme haněni, domlouváme. Stali jsme se jakoby smetím tohoto světa, vyvrheli pro všechny až doposud. Toto nepíšu, abych vás zahanboval, ale napomínám vás jako své milované děti.“ (1. Korintským 4:8, 10-14)

Učenci nám říkají, že Korintský sbor byl pravděpodobně nejbohatším sborem novozákonní církve. Jejich poloha jim poskytovala mnoho příležitostí pro zbohatnutí z námořního průmyslu. Pavel jim ukazoval, že vypadají podobně jako společnost okolo nich; zatímco mají všechny tyto skvělé věci, něco jim chybělo. I přes všechen jejich vnější úspěch něco uvnitř nich bylo špatně.

O co šlo v této církvi? Pavel je nenapomínal kvůli tomu, že byli úspěšní nebo, že by naznačoval, že být ožebračený bylo nějak lepší. Ne! Ukazoval, že jejich zaměření bylo celé špatně. Snažili se naplnit svá srdce touhami a věcmi tohoto světa, spíše než sledovat prvně Boha. Jinými slovy, oni hledali lásku na špatných místech. A proto jejich život postrádal v království Božím výsledky. Stejně i dnes musíme být opatrní, abychom se nenechali rozptýlit zájmy, které nás vedou pryč od jasného vidění Ježíše!

Download PDF