VÍŠ, ŽE KRISTUS ŽIJE VE TVÉM SRDCI? | World Challenge

VÍŠ, ŽE KRISTUS ŽIJE VE TVÉM SRDCI?

Gary Wilkerson
July 9, 2018

„Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy“ (1. Korintským 3:16-17).

Pavel začíná tento oddíl dopisu otázkou: „Nevíte?“ Je to trošku alarmující otázka, protože křesťané v Korintu byli pravděpodobně již několik let pevně ukotveni ve víře, přesto se jich ptá na jednu z nejzákladnějších otázek. „Nevíte, že jste Boží chrám?“ Nepochopili to snad, i když je to Pavel učil?

Chci se zeptat také tebe. Víš skutečně, že jsi Boží chrám? Jsi si jistý? Víš o tom ve svém srdci? Tento nedosažitelný Bůh, nádherný, báječný, vzácný, milující, čistý a svatý, si vybral místo, kde bude žít, a to v lidech, jejichž srdce jsou pokořená a kající.

Jak tě ovlivňuje to, že víš, že tento Bůh všeho stvoření žije v tobě? Jaký to má vliv na všechny problémy a krize, kterým v životě čelíš? Na zkoušky a trápení, kterými procházíš? Na smutky tvého života? Bolest?

Kristus žije v tobě, je to zjevná Boží přítomnost. Boží oheň, který vedl Izrael, se rozhodl nejen jít před tebou, ale on řekl: „Počkej chvíli! Přijdu a budu žít v tobě.“ Sloup ohně, mrak, kouř — on nyní žije uvnitř tebe - cíl, vedení, potenciál, síla, sláva, láska, ovoce Ducha.

Potřebujeme žádat Ducha svatého, aby nám pomohl naším životním stylem a naším každodenním životem chválit a ukazovat na Boha.

Download PDF